Søknadsfrist Norsk kulturfond

Følgende støtteordninger under Norsk kulturfond har søknadsfrist 2. september: Fri scenekunst – prosjekt (teater), Forprosjekt scenekunst og Formidling/gjestespill. Les mer på Kulturrådets nettsider