Frist for innsendelse av forslag til saker og kandidater til generalforsamling

Kretsene kan sende inn forslag til kandidater til ledige verv, forslag til æresmedlemmer og forslag til saker til generalforsamlingen 2021. Fristen for dette er 28. februar 2021.