Vi har flyttet!

Norsk Skuespillerforbund har fått nye lokaler i Dronningens gate 16.

Den siste uken i juni gikk det første flyttelasset fra Welhavens gate til våre nye lokaler, og fra august er det i fjerde etasje i Dronningens gate 16 (tidligere Filmens hus) du finner oss.

I Dronningens gate blir vi en del av et kontor- og arbeidsfellesskap med Norsk Filmforbund og Norske Dansekunstnere. Dette gleder vi oss til, og håper det vil gi oss muligheten til et enda tettere samarbeid i tiden fremover.

 

NY BESØKS- OG POSTADRESSE:

NORSK SKUESPILLERFORBUND
Dronningens gate 16,  0152 Oslo.

 

Publisert: 30.06.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 30.06.2023
Foto: NSF

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.