Vi har flyttet!

Norsk Skuespillerforbund har fått nye lokaler i Dronningens gate 16.

Den siste uken i juni gikk det første flyttelasset fra Welhavens gate til våre nye lokaler, og fra august er det i fjerde etasje i Dronningens gate 16 (tidligere Filmens hus) du finner oss.

I Dronningens gate blir vi en del av et kontor- og arbeidsfellesskap med Norsk Filmforbund og Norske Dansekunstnere. Dette gleder vi oss til, og håper det vil gi oss muligheten til et enda tettere samarbeid i tiden fremover.

 

NY BESØKS- OG POSTADRESSE:

NORSK SKUESPILLERFORBUND
Dronningens gate 16,  0152 Oslo.

 

Publisert: 30.06.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 30.06.2023
Foto: NSF

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.