Verdensdagen for psykisk helse

I dag, 10 oktober, er det Verdensdagen for psykisk helse. Dette er en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden, som har blitt markert i over 30 år, i mer enn 150 land. Dette er Norges største befolkningskampanje om psykisk folkehelse som markeres over hele landet.
Årets tema er: Vi trenger å høre til. Lag plass!
En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet.
Vi har alle et ansvar for å lage plass til flere.

 

Trenger du noen å prate med? 
Norsk Skuespillerforbund har inngått et samarbeid med NION for å kunne tilby medlemmer et lavterskeltilbud for å styrke psykisk helse.
NION tilbyr hjelp til deg som trenger noen å prate med om psykiske vansker før det utvikler seg til en diagnose.
Alle tilknyttet oppstartsmiljøet NION har mastergrad i klinisk- og helsepsykologi.
https://www.skuespillerforbund.no/medlemskap/medlemsfordeler/lavterskeltilbud/

 

Kropp og hode henger sammen. Norsk Skuespillerforbund har også en avtale med SATS, som gir dere 15 % rabatt på medlemskap.

Medlemsfordeler

Publisert: 10.10.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 16.10.2023
Foto: NSF

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]