Velkommen til digitalt Åpent hus

Fredag 8. januar inviterer vi sammen med Norsk Skuespillersenter, Skuespiller- og danseralliansen og Norske dansekunstnere til Åpent hus – denne gangen digitalt.

Welhavens gate 1 er et kraftsenter for skuespillere og dansekunstnere. Huset rommer hele fire organisasjoner som jobber og brenner for det samme; å ivareta dine interesser. Vi er her for at du skal få være kreativ og i utvikling, samtidig som du har en trygg arbeidshverdag.

Åpent hus arrangeres for at du skal få bli ordentlig kjent med oss og vi med deg. For å sikre oss et smittefritt arrangement, møtes vi i år på Zoom. Vi byr på et aktuelt og lærerikt program, en guidet tur på huset og generelt god stemning. Omvisningen blir ledet av Knut Steen, og med hjelp av en kamerakvinne får du muligheten til å bli med inn til alle organisasjonene fra din egen stue. På veien møter vi noen mennesker som vil by på korte faglige innlegg om følgende tema:

Hvordan overlever jeg som frilanser?
Linn Meyer Kongshavn
Hvorfor er jeg skuespiller? Hva er det som dypest sett motiverer meg og er drivkraften i yrkesvalget mitt? I en tid der vi på alle måter utfordres og uforutsigbarheten er altoverskyggende, løfter vi blikket og snakker om styrker og overlevelsestaktikker/overlevelsesstrategier.

En samtale om skuespillernes hverdag under korona
Knut Alfsen og Eirin Aavik
Forbundsleder Knut Alfsen og juridisk rådgiver Eirin Aavik i Norsk Skuespillerforbund skal snakke om utfordringene skuespillerne står overfor under koronapandemien, fra et kulturpolitisk og rettslig ståsted. I løpet av samtalen vil de snakke om de nye «koronaklausulene» som stadig dukker opp i kontraktene, i tillegg til noen konkrete eksempler på utfordringer skuespillere har hatt de siste månedene.

Veien videre mot et mer inkluderende og mangfoldig scenekunstfelt
Thomas Prestø og Grace Tabea Tenga
Samtale om inkludering og mangfold i scenekunstfeltet. Hvorfor er det slik at noen har lettere tilgang enn andre? Hvordan kan vi møte disse utfordringene, og hvilke konkrete tiltak kan settes i gang slik at vi begynner å tråkke opp nye stier mot et mer inkluderende og mangfoldig scenekunstfelt.

IT – sikkerhet og forståelse
Nina Bjørneby Kirkhusmo
Det handler om å senke skuldrene! Få bedre forståelse av bruken i teknologien og eksisterende trusler. Praktiske og forebyggende sikkerhetstiltak du kan gjøre.

 

Slik deltar du:

Lag deg konto på Zoom og logg deg på her klokken 15.00 fredag 8. januar. Se også arrangementet på Facebook.

Alle organisasjonene er tilgjengelige for spørsmål på chat under arrangementet. Når vi samler husets kompetanse kan vi hjelpe deg med (nesten) alt.

Velkommen skal du være!

Publisert: 06.01.2021
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 07.01.2021
Foto: Norsk Skuespillersenter

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.