Velkommen til digitalt Åpent hus

Fredag 8. januar inviterer vi sammen med Norsk Skuespillersenter, Skuespiller- og danseralliansen og Norske dansekunstnere til Åpent hus – denne gangen digitalt.

Welhavens gate 1 er et kraftsenter for skuespillere og dansekunstnere. Huset rommer hele fire organisasjoner som jobber og brenner for det samme; å ivareta dine interesser. Vi er her for at du skal få være kreativ og i utvikling, samtidig som du har en trygg arbeidshverdag.

Åpent hus arrangeres for at du skal få bli ordentlig kjent med oss og vi med deg. For å sikre oss et smittefritt arrangement, møtes vi i år på Zoom. Vi byr på et aktuelt og lærerikt program, en guidet tur på huset og generelt god stemning. Omvisningen blir ledet av Knut Steen, og med hjelp av en kamerakvinne får du muligheten til å bli med inn til alle organisasjonene fra din egen stue. På veien møter vi noen mennesker som vil by på korte faglige innlegg om følgende tema:

Hvordan overlever jeg som frilanser?
Linn Meyer Kongshavn
Hvorfor er jeg skuespiller? Hva er det som dypest sett motiverer meg og er drivkraften i yrkesvalget mitt? I en tid der vi på alle måter utfordres og uforutsigbarheten er altoverskyggende, løfter vi blikket og snakker om styrker og overlevelsestaktikker/overlevelsesstrategier.

En samtale om skuespillernes hverdag under korona
Knut Alfsen og Eirin Aavik
Forbundsleder Knut Alfsen og juridisk rådgiver Eirin Aavik i Norsk Skuespillerforbund skal snakke om utfordringene skuespillerne står overfor under koronapandemien, fra et kulturpolitisk og rettslig ståsted. I løpet av samtalen vil de snakke om de nye «koronaklausulene» som stadig dukker opp i kontraktene, i tillegg til noen konkrete eksempler på utfordringer skuespillere har hatt de siste månedene.

Veien videre mot et mer inkluderende og mangfoldig scenekunstfelt
Thomas Prestø og Grace Tabea Tenga
Samtale om inkludering og mangfold i scenekunstfeltet. Hvorfor er det slik at noen har lettere tilgang enn andre? Hvordan kan vi møte disse utfordringene, og hvilke konkrete tiltak kan settes i gang slik at vi begynner å tråkke opp nye stier mot et mer inkluderende og mangfoldig scenekunstfelt.

IT – sikkerhet og forståelse
Nina Bjørneby Kirkhusmo
Det handler om å senke skuldrene! Få bedre forståelse av bruken i teknologien og eksisterende trusler. Praktiske og forebyggende sikkerhetstiltak du kan gjøre.

 

Slik deltar du:

Lag deg konto på Zoom og logg deg på her klokken 15.00 fredag 8. januar. Se også arrangementet på Facebook.

Alle organisasjonene er tilgjengelige for spørsmål på chat under arrangementet. Når vi samler husets kompetanse kan vi hjelpe deg med (nesten) alt.

Velkommen skal du være!

Publisert: 06.01.2021
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 07.01.2021
Foto: Norsk Skuespillersenter

Andre saker

Netflix utvider samarbeidet med Norsk skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år. Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og […]

Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.

Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.