Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Årlig audition – publikumspåmelding

Årlig audition – publikumspåmelding

I samarbeid med Norsk Skuespillersenter, Norsk Teater- og Orkesterforening og Riksteatret, ønsker vi teater- og filmbransjen hjertelig velkommen til Årlig audition – for både nyutdannede og etablerte skuespillere, integrert i ett og samme arrangement.

Denne dagen gir deg muligheten til å orientere deg om nye så vel som mer etablerte skuespillere. I tillegg får du treffe kolleger og andre bransjefolk. Det serveres lunsj.

Årlig audition gir unge og etablerte skuespillere en mulighet til å presentere seg for mange potensielle arbeidsgivere på én gang: Alle landets teatersjefer, instruktører, dramaturger, film- og TV-produsenter, castingbyråer og andre som arbeider profesjonelt med skuespillere inviteres.

Om Årlig audition

Tidspunkt:
Kl 10.30 – 16.00 (registrering fra kl 10.00)

Skuespillernes deltakelseskriterier:

Kategori 1: Nyutdannede skuespillere

Maks 3 år siden endt utdanning. Krav for deltakelse er treårig, praktisk skuespillerutdannelse på høyskolenivå, primært fra skole utenfor Norge.
Det vil også være mulig for skuespillere uteksaminert fra godkjente skuespillerutdanninger i Norge å søke om deltakelse.

Kategori 2: Etablerte skuespillere

Minst 4 års profesjonell erfaring som skuespiller etter endt Bachelor-utdanning.
Har man ikke en bachelorgrad i skuespill er kravet 7 års profesjonell erfaring som skuespiller. Man må i denne tiden ha vært jevnt over aktiv som skuespiller.

Hva skjer: 
Individuell del: Hver deltaker får 4 minutter til rådighet.

Alle skal fremføre en tekst som sendes ut ved opptak til Årlig audition (I år sendes det ut to ulike tekster, fordelt 50-50 på deltakerne.). De kan bruke hele tiden på denne, eventuelt også gjøre en annen tekst i tillegg.
Alle står fritt til å velge hvilken type tekst de eventuelt vil fremføre som tekst nr. 2 (monolog, dikt, sang, etc). Alle tekster må fremføres på norsk, mens sanger kan være på et valgfritt språk.

Felles del:

Improoppgave: Alle deltakere får også en kort improvisasjonsoppgave som skal utføres to og to og under veiledning fra instruktør.

Uttak:

Erfaringsmessig er det flere søkere enn plasser. Uttaket vil foretas av en komité bestående av representanter fra Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Teaterlederforum / Norsk Teater- og Orkesterforening. Søkere med godkjent skuespillerutdanning som ikke tidligere har deltatt, vil prioriteres.

Påmelding

Publikum må melde seg på til AnnMargritt(at)riksteatret.no.
Oppgi ditt navn + organisasjonen du representerer.
Påmeldingsfrist for publikum: 11. november

Spørsmål kan rettes til Norsk Skuespillersenter:
22 20 65 60 / post(at)skuespillersenter.no
eller Norsk Skuespillerforbund v/ Mari Thune 21 02 71 93 / mari(at)skuespillerforbund.no