Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Vil du være med når midler skal bevilges?

Vil du være med når midler skal bevilges?

Ønsker du å ha mulighet for å bestemme hvem som skal få offentlige midler? Er du interessert i å sitte i utvalg som bevilger midler? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Årlig er det mange utvalg som skal nedsettes for å bevilge midler gjennom ulike støtteordninger. NSF blir hvert år bedt om å oppnevne kandidater til verv i ulike stipendordninger som Statens kunstnerstipend, ulike støtteordninger i Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere og mange flere.

Å sitte i disse komiteene innebærer ofte mye arbeid med lesing av søknader og deltakelse i komitémøter, og man må på forhånd også sjekke habilitetsbestemmelsene for det aktuelle vervet, men det gir en innsikt som er veldig nyttig å ta med seg, i systemene som omgir oss og hvordan behandlingen av søknader foregår. Og det er en del av fagfellevurderingen som er et helt vesentlig prinsipp for fordeling av offentlige midler. Ved å sitte på andre siden av bordet når midler skal bevilges får man ny forståelse som er grei å ta med seg når man selv igjen skal i gang med søknadsskriving.

Er dette interessant for deg, og har du lyst til å være på liste over kandidater vi kan foreslå til ulike utvalg? Send en e-post til marianne(at)skuespillerforbund.no  og 4-5 linjer om din bakgrunn.

Å stå på denne listen er ikke forpliktende, og vi kontakter deg før vi foreslår navnet ditt til et fond eller utvalg.