Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Kunne du tenke deg å få lønn når du jobber med egne prosjekter, eller å få dekket utgifter til for eksempel markedsføring, studiereiser og teknisk utstyr? Ja, selvfølgelig! Derfor bør du søke Statens kunstnerstipend innen 16. oktober.

Statens kunstnerstipend skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Norsk Skuespillerforbund oppfordrer alle skuespillere til å søke! Fristen i 2019 er 16. oktober kl. 13.00.

SKUESPILLERE KAN SØKE OM FØLGENDE STIPEND:

Søknad leveres i Altinn 

Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn. Lenke til søknadsskjema finner du på Statens kunstnerstipends nettsider. Her finner du også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg. CV er obligatorisk vedlegg for alle. Elles kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet. Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon ligger også i søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Kulturrådets nettsider en måned før fristen. Som sist år, skal søkere kun fylle ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe.

SPØRSMÅL OG BRUKERSTØTTE

Hva skjer med søknaden min? Søknadene blir i siste instans behandlet av kunstnerkomiteer, blant annet av Stipendkomiteen for skuespillere og dukkespillere, som oppnevnes av Norsk Skuespillerforbunds generalforsamling, etter strenge habilitetsregler. Du kan altså være trygg på at søknaden din blir lest av noen som skjønner hva du holder på med.
Komiteene setter i gang med arbeidet i desember/januar, når de får søknadene oversendt fra Norsk kulturråd. 1. februar sender de sine innstillinger tilbake til Statens kunstnerstipend, som offentliggjør endelige tildelinger i løpet av våren 2020.

Hjelp til søknaden: 
Det er altså Norsk kulturråd som administrerer søknadsordningen til Statens kunstnerstipend. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, kontakt Norsk kulturråds brukerstøtte. I tillegg til å få hjelp over telefonen kan du også avtale møte med brukerstøtte i kulturrådets lokaler. De kan da sitte sammen med deg og yte bistand til utfylling.

OBS! Vær ute i god tid!