Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Reise- og etterutdanningsstipend
Fond for utøvende kunstneres reise- og etterutdanningstipend gir støtte til lengre opphold i utlandet.

Reise- og etterutdanningsstipend

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) deler årlig ut reise- og etterutdanningstipend til utøvende kunstnere.

Fondets reise- og etterutdanningsstipend kan søkes fortløpende, og søknadene blir behandlet sammen med øvrige søknader seks ganger i året. Stipendet kan søkes til lengre opphold, fortrinnsvis i utlandet for videreutvikling som utøvende kunstnere. Eksempler på dette kan være kurs, skole eller privattimer.

Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovedvirke.

Du må allerede være etablert som utøvende kunstner for å kunne søke om stipend. Det kan kun sendes personlig søknad om stipend.

Utøvere som søker stipend må være bosatt i Norge og hovedsakelig ha sitt virke her. Dette gjelder både når det søkes og når reisen skal gjennomføres. Det er hvor du faktisk og hovedsakelig er bosatt eller har din base som teller, ikke hvor du er folkeregistrert.
Utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge kan søke om stipend. 

Studenter innen det utøvende virket kan ikke søke om stipend til å fullføre eller fortsette sine studier. Det gis ikke stipend til etterutdanning innen andre yrker, slik som pedagog, produsent, koreograf mm.

Man kan kun motta stipend en gang per kalenderår.
Alle søknader og vedlegg skal være på norsk. CV og budsjett er obligatoriske vedlegg.
 

Til søknadsportalen

Du kan også sende inn søknadsskjema med vedlegg på papir eller per e-post.

Søknadsfrister finner du her