Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere yter støtte til produksjoner av og med frilansmedlemmer av forbundet. Søknadsfrist 1. april og 1. september.

Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år. Søknaden må være NSF i hende før lanseringsdato/premiere.

Søknad

Vennligst les retningslinjene og bruk det elektroniske søknadskjemaet under ved søknad.

Retningslinjer for Fond for frilansere 

Gjenopptakelser støttes ikke. Støtte blir gitt som tilsagn på maksimalt kr 30 000.

Det kan kun sendes inn 1 søknad pr produksjon/prosjekt. 

Prosjektbeskrivelsen skal være på mellom 1 og 3 sider. Den skal inneholde navn på medvirkende, opplysninger om produksjonen med en kortfattet presentasjon av det kunstneriske innholdet, kunstnerisk strategi og hvordan produksjonen skal realiseres.

Søknaden skal også inneholde et budsjett med forventede inntekter og utgifter, samt annen bevilget økonomisk støtte og hvilke fond/institusjoner det er søkt støtte hos.

Ved innvilget søknad, bruk Norsk Skuespillerforbunds logo ved promotering av forestillingen. Du finner logo her.

Utbetaling

Pengene blir utbetalt etter lanseringsdato/premiere. For utbetaling av innvilget støtte, vennligst send inn utbetalingsanmodning, prosjektregnskap og dokumentasjon på gjennomført premiere. Utbetalingsanmodningen må signeres av den som er tildelt støtten. Dersom det ikke er sendt inn utbetalingsanmodning innen et år etter tildelingen, faller tilskuddet bort, med mindre prosjektet, etter avtale med NSF, har fått forlenget frist for gjennomføring.

I prosjektregnskapet må tilskuddet fra Fond for Frilansere være spesifisert som en egen inntektspost.

Dersom tiltaket er gjennomført i regi av en produksjonsenhet (fri gruppe, enkeltpersonforetk, samvirkeforetak, etc.) skal organisasjonsnummer oppgis, og det forventes at foretaket inntektsfører tilskuddet i sitt regnskap.

Dersom tiltaket er gjennomført av en enkelt privatperson, vil utbetalingen innberettes til ligningsmyndighetene. (Iom. at det er snakk om produksjonsstøtte og ikke lønn, trekkes det ikke skatt av støtten.)

NB! Informasjon om koronasituasjonen til mottakere av tilskudd fra Fond for frilansere:

Ta kontakt dersom du har prosjekter/produksjoner som har mottatt støtte fra Fond for frilansere og som enten ikke kan gjennomføres eller som blir forsinket på grunn av koronasituasjonen. 

Hvis du har fått bevilget støtte og ikke kan fullføre den planlagte produksjonen i henhold til planen nå, send oss en e-post om situasjonen. Vi har full forståelse for at endringer vil forekomme nå.

Om søknadsskjemaet: 

Alle felter må fylles ut. Når søknaden din er sendt inn på korrekt måte, vil du komme til en kvitteringsside som sier "takk for din søknad". Hvis dette ikke skjer, kontakt administrasjonen.
Ved opplasting av vedlegg: Pass på at filen din er korrekt navngitt (ikke inneholder tegn som */ o.l.) og har en etterstavelse som viser hvilken filtype det er snakk om (.xls .xlsx .pdf .txt .doc eller .docx). 

     

Søker 
     

Produksjon
   
*) Skuespill, kabaret, e.a.
**) En-akter, helaftens e.a.
***) Oppgi også antall forestillinger
 

Budsjett må legges ved
 

   
Skriv inn ordet du ser i bildet til venstre og klikk "Send søknad"