Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Fritt Ord

Fritt Ord gir støtte til kunst- og kulturprosjekter som tematiserer bruken av det frie ord.

Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere en levende debatt og en uredd bruk av det frie ordet. Det gis støtte til prosjekter innenfor fire programområder: Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning eller Kunst og kultur. 

Søknad:

Søknader må sendes inn via Fritt Ords hjemmesider i god tid, slik at behandling av søknaden er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

For mer informasjon og innsending av søknad, gå til http://www.frittord.no/soknader

Styret i Institusjonen Fritt Ord

Uranienborgvn. 2
0258 Oslo
Tlf: 23 01 46 46
E-post: post(at)fritt-ord.no
Web: www.fritt-ord.no