Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Fond for lyd og bilde – prosjektstøtte

Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke Fond for lyd og bilde om støtte bl.a. til produksjon og formidling av scenekunst.

Fondet er opprettet for å gi rimelig godgjørelse til rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde. Pengene fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket. Fondet gir også støtte til gjenopptakelse av forestillinger. Les mer

Prosjektstøtte

Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke om støtte bl.a. til produksjon og formidling av scenekunst.

Søkere til Fond for lyd og bilde skal benytte Kulturrådets søkerportal. Det anbefales å begynne på utfylling av søknasdsskjemaene i god tid før søknadsfristen.  Denne er absolutt, og søknadsportalen stenger i det denne går ut.