Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Fond for lyd og bilde: Gjenopptakelse av forestillinger

Fond for lyd og bilde kan gi støtte til gjenopptakelse av forestillinger som har hatt premiere innenfor siste treårsperiode.

Fond for lyd og bilde utgjøres av kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket. Pengene fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film.  

Hoveddelen av fondet er satt av til projektstøtte. I tillegg til prosjektstøtten er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt til gjenopptakelse av sceneforestillinger. 

Støtte til gjenopptakelse kan gis til sceneforestillinger som har hatt premiere mindre enn tre år før søkertidspunktet. Det skal foreligge konkrete planer for gjennomføring, normalt innen ett år fra søknadstidspunkt.

Søknadsfrist: Løpende

Søkere til Fond for lyd og bilde skal benytte Kulturrådets søkerportal.

Les mer