Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Skuespillerutdanning

Det er mange veier inn i skuespilleryrket. Her ser du hvilke skuespillerutdanninger som tilbys i Norge.

Medlemskap i Norsk Skuespillerforbund krever treårig, praktisk skuespillerutdanning på høgskolenivå eller tilsvarende profesjonell praksis. Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo, Nord universitet (fra andre studieår), Akademi for Scenekunst, Høgskolen Kristiania (tidl. Westerdals), NSKI høyskole og Musikkteaterhøyskolen kan få studentmedlemskap.  Les mer om medlemskap i NSF her

Høgskoleutdanning:

Master i teater, spesialisering i skuespillerfag:

Master in performance:

Bachelor i skuespillerfag:

Offentlig utdanning:

Privat utdanning:

Skoler som er akkreditert av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) gir  rett til støtte fra Lånekassen, men studentene må betale skolepenger. Disse ligger på inntil kr 120 000,- per studieår.

Fagskoler: 

Private, toårige skuespillerutdanninger
Fagskolene gir ikke kompetanse på høgskolenivå.

  • Bårdar (toårig utdanning i musikalteater)

Andre:

  •  Nordic Black Express  – en teaterskole og et utviklingsprosjekt i scenekunst for elever med transkulturell bakgrunn. NBX er Norsk Kulturråds flerkulturelle hovedsatsing, og elevene betaler ikke skolepenger. 
  •  Oslo Musikk- og kulturskole tilbyr ettårig forstudium i teater:

Utdanning i utlandet:

En rekke skoler i utlandet tilbyr skuespillerutdanning.Vurderer du en utdanning i utlandet, bør du for det første forsikre deg om at skolen er en praktisk skuespillerutdanning, og ikke en dramapedagogisk eller akademisk utdanning. Dernest bør du sjekke at utdanningen gir rett til lån gjennom Lånekassen. Se Lånekassens sider www.lanekassen.no for oversikt over skoler som allerede er godkjente.