Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Tips til føring av regnskap

Tips til føring av regnskap

Her finner du en rekke tips til føring av regnskap.

Causa AS tilbyr NSFs medlemmer regnskapstjenester til rabatterte priser. Her er deres tips til føring av regnskap på slutten av året.

Utgifter før nyttår 

Innkjøp av utstyr som man trenger til driften kan man gjøre før nyttår for å få fradraget i år. 

Fradragsretten gjelder etter leveringstidspunktet. Dersom man får faktura etter nyttår, så er det viktig å sørge for at leverandøren oppgir leveringstidspunkt før nyttår på fakturaen, slik at man får benyttet seg av fradraget tidligst mulig. Fakturadato gjelder for fradraget i mva-oppgaven, så det går fint med fakturadato etter nyttår, så lenge leveringsdato er oppgitt til å være før nyttår. Husk at bilagene som gjelder før årsskiftet må leveres til regnskapsfører tidligst mulig. 

Merk at innkjøp av varelager for salg til kunder vil ikke redusere resultatet, da en tilsvarende økning i varelager reduserer fradraget og nuller effekten ut. Innkjøp av varelager gir mer å telle i vareopptelling og bør kun gjøres hvis man har behov for å dekke salget til kunder.

Andre kostnader til drift kan man få fradrag for ved å foreta innkjøp før nyttår, dette kan være ny pc, verktøy og utstyr man trenger å bytte ut eller anskaffe for å levere varer og tjenester til kunder.

Er kostnaden over 15.000 (eks. mva for dem med mva-plikt) så får man et helt års skattemessig fradrag i avskrivninger.

Skattesatsen (og fradragssatsen) går nedover, og skal videre ned, 25% i 2016 og 24% i 2017, så det har også betydning (utgift i 2016 gir 25% fradrag, i 2017 24% fradrag). Det har vært signaler om at satsen skal helt ned til 20%, men i denne regjeringsperioden så er det maks ned til 23% i 2018. Så man får følge med på valget til høsten om den kommer til å gå videre ned eller ikke - eller opp.

I de fleste tilfeller vil det lønne seg å ta kostnaden før nyttår. Unntaket er når januarsalgets rabatt overstiger gevinsten ved skatteutsettelse.  

Kundefordringer

Det er viktig å gå igjennom kundefordringene man har før nyttår. Kreditnotaer bør utstedes før nyttår slik at årets overskudd blir redusert, samt skyldig mva blir redusert.

Listen over fakturaer som skal konstateres som endelig tapt sendes regnskapsfører tidligst mulig slik at resultatet kan reduseres og mva kan tilbakeføres.

Lønn

Forsøk å levere alt lønnsrelatert materiale så raskt som mulig etter nyttår. Det gjelder reiseregninger, forsikringsoppgaver, refusjoner for og oversikt over fri telefon/bredbånd for ansatte (samt styremedlemmer) og mer. 

Forsøk å ha alle interne utlegg oppgjort og husk å notere kilometerstand på en eventuell næringsbil samt biltype/-modell og registreringsnummer.

Underleverandører

Har du underleverandører som driver enkeltpersonforetak (ENK) og har dere som (hovedsakelig) eneste kunde, skal fakturagrunnlaget innberettes. Oppgi hvem dette gjelder til regnskapsfører og sørg for at alle fakturaer fra disse underleverandører er leverte i rett etter årsskiftet, så ordner regnskapsfører resten. 

Mangelliste fra regnskapsfører

Har du i inneværende år mottatt liste over manglende bilag fra regnskapsfører, så bør dere raskest mulig anskaffe manglende bilag og sørge for at disse blir levert.  Får man levert disse manglende bilag raskt, kan man gå inn i det nye året med en frisk start uten for mange tungt hengende løse tråder å tenke på. For ikke å snakke om å ha oppdaterte tall å bygge videre på.

Trenger du kopier av kvitteringer eller fakturaer så kan du kontakte leverandøren og be om en kopi. Mange har moderne kassasystemer og kan skaffe kopier om du har beløp og dato, selv om det er godt tilbake i tid.

Mottar du kvitteringer på e-post, så kan e-posten ofte brukes som bilag.  Skriv gjerne e-posten ut som pdf-fil og last den opp/send den til oss. 

Varelager og varetelling 

Her gjelder det å være godt forberedt, så send en varetellingsinstruks tidlig til de som skal foreta vareopptelling. Bruk gjerne varetellingsliste om du ikke har et trygt og velprøvd lagersystem som håndterer tilganger og avganger. Har du et tilfredsstillende lagersystem kan du helt fint telle før juleferien. Si i fra hvis dere ønsker mal fra oss.

Kontantkasse 

De som har kontantkasse må telle disse per 31.12. Har man flere kasser, telles hver kasse for seg selv. Opptelling rapporteres inn til regnskapsfører. Si i fra hvis dere ønsker mal fra oss.

Årsoppgaver 

Årsoppgaver bør leveres så tidlig som du mottar dem: Dette gjelder bank, låneforhold, verdipapirkontoer, lønns- og trekkoppgaver fra andre arbeidsgivere (ENK/ANS/DA), osv. Men, samle dem gjerne opp i ei elektronisk mappe, så de ikke kommer inn én og én.

Forskuddsfakturerte inntekter 

Det er viktig at man setter opp oversikt over inntekter man har fakturert for tjenester og varer som leveres etter nyttår. Ved fakturering (fakturadato) har disse blitt bokført som inntekt før nyttår.

Ved å periodisere dette kan man flytte skatteplikten til etter nyttår og få inntekt til beskatning redusert for i år. Dette gir også et mer riktig bilde av den økonomiske situasjonen i virksomheten.

Oversikt over privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten 

Det må utarbeides oversikt over uttak av varer/driftsmiddel og tjenester. En slik liste bør ideelt sett føres fortløpende igjennom året. Dersom reell markedsverdi har blitt benyttet for uttaket, skal dette behandles mva-messig. Har man benyttet lavere verdi enn markedsverdi, kan det utløse skatteplikt som må behandles. En slik oversikt bør sendes tidligst mulig til regnskapsfører, helst rett over nyåret. Ved større gjenstander som driftsmidler bør ideelt sett regnskapsfører kontaktes tidligst mulig når man planlegger uttaket.

Innlevering av bilag

Levér så tidlig som mulig så komplett som mulig

Alle hos Causa har en egen OneDrive eller Dropbox-mappe hvor man kan sortere sine bilag elektronisk om man vil.

Om bilagene 

Inngående fakturaer og utgående fakturaer er like viktige. Vi må få et fullstendig kostnadsbilde av deg, dvs. alle inntekter og utgifter. 

Bilagene som ikke spesifiserer kostnaden/varen/tjenesten må spesifiseres gjennom din kommentar og dokumenteres i tillegg på annet vis, f.eks. invitasjonsbrev, oppdragsavtale, e.l. 

Ikke-dokumenterte bilag kan dessverre ikke tas med i regnskapet. Rene bankutskrifter uten kvittering er ikke godtatt og kortterminalutskrift (visaslipp) uten spesifisert kvittering er dessverre heller ikke godtatt.

Husk at bildekvaliteten må være god.

Fradrag å huske på

Har du husket alle potensielle fradrag? Ofte brukte fradrag er: 

 • Telefon 
 • Internett 
 • Bilkostnader eller kjørebok 
 • Forsikringer som er lovpålagte 
 • Medlemskap i forbund 
 • Husleie for bedriften 
 • Mat under arbeid 
 • Forretningsmåltider opp til NOK 421,- per person (spesifiser møtets art og deltakere) 
 • Kostnader til videreutdanning, for eksempel kurs 
 • Driftsmidler/kontorutgifter, for eksempel bøker, verktøy, maskiner, mm. 
 • Annet tilknyttet ditt arbeid.