Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Advokattjeneste: Rådgivning og bistand ved forhandlinger
Hans Marius Graasvold

Advokattjeneste: Rådgivning og bistand ved forhandlinger

Planlegger du å etablere eget selskap, eller trenger du bistand ved forhandling av en kontrakt/ arbeidsavtale? Norsk Skuespillerforbund har avtale om konsulenttjeneste fra advokat.

Norsk Skuespillerforbund har avtale med advokat om en timebasert konsulenttjeneste for medlemmer:

Opprette eget selskap?

Frilansskuespillere arbeider ofte fram egne produksjoner, og har mange spørsmål når det gjelder hvilken selskapsform de bør benytte i en slik situasjon.
NSF har avtale med advokat Hans Marius Graasvold om rådgivningstjeneste. NSF dekker en times rådgivning.

Hjelp til forhandling?

Som skuespiller må du kunne forhandle fram egne arbeidsavtaler og kontrakter. Noen tilfeller kan imidlertid være vanskeligere enn andre. Trenger du bistand, har NSFs medlemmer tilbud om rabattert timespris.

Presentasjon av Hans Marius Graasvold

Hans Marius arbeider til daglig hos Advokatene Graasvold & Stenvaag AS. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (2001), og skrev sin avhandling ved daværende Institutt for rettsinformatikk. Deler av profesjonsstudiet gjennomførte han ved University of North Dakota, hvor han blant annet skrev en avhandling som sammenliknet europeisk og anglo-amerikansk opphavsrett.
Hans Marius har tidligere arbeidet som internjurist i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Før han begynte som advokat hos Advokatene Rognlien, Djønne & Co. var han underdirektør i Forbrukerrådet med ansvar for juridisk kontor og rådets fagpolitiske arbeid innen opphavsrett og digitale medier.
Han har god erfaring både fra prosedyre ved domstolene og som mekler. Han er i dag medlem av Domeneklagenemnda.
I 2006 ga han ut boken Norsk Skribentrett (Universitetsforlaget) sammen med Eirik Djønne og Jon Bing. Sammen med forfatterne arbeider han for tiden med en bok om opphavsrettens avtaler.

Priser:

Rådgivning ang. eget selskap: (beregnet til 2 timer) kr 1 500 pluss moms pr time. NSF dekker en time. 
Bistand ved forhandlinger: kr. 1250/time + mva. per time medgått tid.

Kontakt:

Tlf: 22 94 32 10 | E-post: hmg(at)graasvold-stenvaag.no