Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Økonomi

Nyttige økonomitips for kunstnere.

Lønnsmottaker eller næringsdrivende? En viktig forskjell!

Er du arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker (frilanser) eller selvstendig næringsdrivende? Tilknytningsformen er ikke likegyldig. Den har stor betydning for deg og dine rettigheter og plikter.

Lønnsmottaker eller næringsdrivende? »

Tips til føring av regnskap

Her finner du en rekke tips til føring av regnskap.

Regnskap »

Advokattjeneste: Rådgivning og bistand ved forhandlinger

Planlegger du å etablere eget selskap, eller trenger du bistand ved forhandling av en kontrakt/ arbeidsavtale? Norsk Skuespillerforbund har avtale om konsulenttjeneste fra advokat.

Les mer »