Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av castere og skuespillere som fikk som mandat å utarbeide punkter for en god castingprosess. Dette arbeidet er nå avsluttet, og bransjen har nå en veileder for en god castingprosess!

 

Informasjon om karakter og prosjekt
Når castingansvarlig ber om en prøvefilming, enten ved selftape eller fysisk oppmøte, er det mest fordelaktig for alle de involverte partene at skuespilleren får så mye informasjon som mulig. Det forstås at non disclosure-avtaler og konfidensialitet ved prosjekter kan være et hinder, men det bør likevel formidles detaljer som er relevante for skuespilleren, som for eksempel hva slags tone eller stil som ønskes og hvilken kontekst scenen settes i. Hvis mulig, kan et par kommentarer fra regissør eller produsent videreformidles til skuespilleren.
Hvis et manus må oversettes fra norsk til et annet språk eller omvendt, med mindre det kun er snakk om et par linjer, er det den castingansvarlige sitt ansvar å fremlegge det oversatte manuset til skuespilleren.
Den castingansvarliges rolle rundt kontraktsinngåelse og lønn/honorar bør begrenses til å formidle informasjon, ikke forhandle på skuespillerens vegne. Dersom skuespilleren ønsker det, skal det være anledning til å forhandle lønn/honorar direkte med produsent før en eventuell kontraktsinngåelse.
 
Selftape
Som hovedregel er enkelhet en viktig del av selftape-auditions og skuespilleren bør ikke bes om å stille med egne rekvisitter eller tilrettelegge i stor grad for filming hjemme, med unntak av spesielle omstendigheter. En motspiller er ofte svært fordelaktig for en god selftape, men bør ikke være et absolutt krav.
Castingansvarlig bør kun be om så mange selftapes som den har tid til å vurdere og følge opp.

 

Tidsfrister
Ved innkalling til prøvefilming og selftapes, bør castingansvarlig ta sikte mot minst fire dager fra innkalling til oppmøte eller innlevering av selftapes, med maks seks sider manus. Minste forberedelsestid for tre sider manus eller mindre, bør være tre dager. Ingen skuespillere bør bli bedt om å lære seg mer enn seks sider manus til første prøvefilming og bør ikke bli bedt om mer enn to roller i én prøvefilming. Det bør heller ikke forventes at skuespilleren lærer seg mer enn to scener for hver rolle.
Hvis en selftape etterspørres på en fredag, bør den ikke ventes levert før etterfølgende tirsdag. Offentlige helligdager i for- og etterkant av avtalt selftape bør ikke regnes som virkedager.
Castingansvarlig forsøker alltid å sette rimelige tidsfrister for selftapes, men i noen tilfeller kan uforutsette omstendigheter spille inn. Hvis en tidsfrist må endres, bør castingansvarlig etterstrebe å forlenge tidsfristen dersom dette etterspørres av skuespilleren.
Skuespilleren bør holde castingansvarlig orientert om eventuell endring i tilgjengelighet underveis i castingprosessen. I tilfeller der en skuespiller ikke ønsker eller ikke får til hverken prøvefilming eller selftape, plikter skuespilleren å informere castingansvarlig umiddelbart slik at andre skuespillere kan få muligheten til å forberede seg og sette seg inn i materialet innen rimelig tid og imøtekomme produsentens forventninger. Dersom det ikke er mulig å oppfylle disse vilkårene, er det opp til alle parter å finne en god løsning eller bli enige om å avlyse prøvefilmingen eller selftapen.
Alle skuespillere som den castingansvarlige involverer i castingprosessen bør holdes oppdaterte og gis beskjed så snart avgjørelse om aktuell rolle er tatt. Om det etter fire uker fortsatt ikke er fremgang i avgjørelsen bør castingansvarlig informere skuespilleren om at avgjørelsen ennå ikke er tatt. Om det etter disse fire ukene ikke har kommet et svar fra castingansvarlig, oppfordres det til at skuespilleren selv kan purre på den castingansvarlige for en oppdatering.

 

Behandling av auditionmateriale
Auditionfilmen skal ikke deles videre til en tredjepart eller brukes til andre formål uten samtykke fra skuespilleren. Dette bør videreformidles om filmen deles til andre involverte i castingprosessen.

 

Nakenhet og intimitet
Om en rolle krever nakenhet, seminakenhet eller simulert sex, skal dette opplyses om så tidlig som mulig slik at skuespilleren kan vurdere om dette er noe den er komfortabel med eller ikke. Ingen skuespiller skal under noen omstendigheter bes om å stille delvis eller helt naken, hverken til fysiske prøvefilminger eller på selftapes. Skuespillere skal heller ikke bes stille delvis eller helt nakne på fotografier til castingansvarlig eller produsent i løpet av castingprosessen. Lokasjon for fysisk audition bør etterstrebes å holdes i en profesjonell setting og ikke på steder av privat eller intim karakter, som i private hjem eller hotellrom.

 

 

Arbeidsgruppen har bestått av:
Celine Engebrigtsen – Stella Casting
Mia Jensen – Fri Film Casting
Mette Holme Nielsen – Folk & Film
Kingsford Siayor – skuespiller
Harald Ottesen Nødtvedt – skuespiller
Martin Karelius Østensen – skuespiller

 

 

Publisert: 06.09.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 22.09.2023
Foto: NSF - Stockphoto

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.