Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

SJEKKLISTE FOR SKUESPILLERE

Kommunikasjon og dialog er gjensidig viktig for et godt samarbeid

 • Avklar hva du castes til, hvilken rolle du skal castes i, hvem produsenten er, og om det forventes at du improviserer, kan en tekst eller lignende for selve castingen.
 • Krev at casteren innhenter relevant informasjon om casting og rolle.
 • Spør castingansvarlig med en gang om når du kan forvente en avgjørelse. Det gjør det enklere å ta kontakt ved behov, og følge opp fremdrift og status hvis prosessen tar tid.
 • Gi raskt beskjed hvis det ikke lenger er aktuelt for deg å delta i castingprosessen, og gi andre skuespillere best mulig tid til å forberede seg og gjennomføre castingen.

Husk at castere er avhengige av å få skuespillere til å komme til castingene sine. Derfor:

 • Si fra hvis du opplever at en casting utvikler seg ubehagelig, og be eventuelt om at castingopptakene slettes.
 • Informer forbundet om dine erfaringer.

 

SJEKKLISTE FOR CASTERE

Når skuespilleren får mulighet til å stille forberedt, blir resultatet bedre

 • Del så mye informasjon om karakter og prosjekt som mulig.
 • Hvis non-disclosure avtaler og konfidensialitet er et hinder, kan andre detaljer være relevante å dele: som ønsket tone og stil, kontekst scenen skal settes i o.l.
 • Be om innspill fra regissør eller produsent som kan deles med skuespilleren.
 • Husk å opplyse om spesielle omstendigheter som skuespilleren må forholde seg til eller ta stilling til, f.eks. intimitet. Hvis en rolle krever nakenhet, semi-nakenhet eller simulert sex er det viktig at skuespilleren får mulighet til å vurdere om det er komfortabelt eller aktuelt.

Sikre en god opplevelse, profesjonalitet og tydelige roller

 • Rollen til den castingansvarlige rundt kontraktinngåelse eller lønn/honorar bør være som formidler av informasjon, ikke som forhandler på skuespillerens vegne.
 • Dersom skuespilleren ønsker det, skal det være anledning til å forhandle lønn/honorar direkte med produsent før en eventuell kontraktsinngåelse.
 • Lokasjon for fysisk audition bør etterstrebes å holdes i en profesjonell setting, og ikke på steder av privat eller intim karakter, som i private hjem eller hotellrom.
  Ingen skuespiller skal bes om å stille delvis eller helt naken, verken til fysiske prøvefilminger, på self-tapes eller på fotografier.

Ta hensyn til skuespillerens behov, og gjennomføring innenfor gode arbeidsrammer

 • Vurder om skuespilleren gis nok tid til å forberede og gjennomføre castingprosessen, og ta hensyn til virkedager og helligdager. Hvis en self-tape etterspørres en fredag, bør den ikke forventes levert før etterfølgende tirsdag.
 • Som hovedregel er enkelhet en viktig del av self-tape-auditions. Skuespilleren bør ikke bes om å stille med egne rekvisitter eller tilrettelegge i stor grad for filming hjemme.
 • Å ha en motspiller kan være fordelaktig for en god self-tape, men bør ikke være et absolutt krav.
 • Castingansvarlig bør kun be om så mange self-tapes som man har tid til å vurdere og følge opp.
 • Ved innkalling til prøvefilming og self-tapes, bør casting-ansvarlig ta sikte mot minst fire dager fra innkalling til oppmøte eller innlevering av self-tapes, med maks seks sider manus. Minste forberedelsestid for tre sider manus eller mindre, bør være tre dager.
 • Hvis et manus må oversettes fra norsk til et annet språk eller omvendt, er det castingansvarlig sitt ansvar å dele det oversatte manuset med skuespiller.
 • Ingen skuespillere bør bli bedt om å lære mer enn seks sider manus eller mer enn to roller til første prøvefilming. Og det bør ikke forventes at man lærer seg mer enn to scener for hver rolle.

Kommunikasjon og dialog gir godt grunnlag for et vellykket samarbeid

 • Del informasjon og hold alle involverte oppdatert.
 • Be alltid om skuespillers samtykke hvis audition-filmen skal deles videre til en tredjepart eller brukes til andre formål.
 • Hvis det etter fire uker ikke er tatt en avgjørelse, bør castingansvarlig informere skuespilleren om dette og gi en status for videre prosess.

 

SE BROSJYRE I PDF

 

 

 

Publisert: 18.04.2024
Tekst: Jannicke Remsøy
Sist oppdatert: 19.04.2024
Foto:

Andre saker

Oslo Nye Teater er reddet!

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]