Tillitsvalgtseminaret 2023

Helgen 7. og 8. januar var det duket for årets Tillitsvalgtseminar. Vi opplevde en helg fylt med engasjement, nysgjerrighet, gode spørsmål og fin debatt. 

«Kjærlighet til kunsten på tvers av ulike organisasjonsmodeller» og «skuespillerens fysiske og psykiske helse», var de overordnede temaene for helgen.

Med oss på laget lørdag hadde vi Jørgen Knudsen, Andreas Wiese og Ragnhild Hartviksen.  De delte tanker rundt kunst som levebrød. Hvorfor vi jobber med kunst, hvorfor vi mener det er viktig og hvilken rolle fagforeningene har. Videre spør vi «hva skal til for å skaffe seg et levebrød i det frie feltet?». Her var vi veldig nysgjerrig på Knut Steens erfaringer, da spesielt omkring suksessen med «Tigerstadsteatret». Knut ble med videre inn i dialogen «det frie feltet og samarbeidsproduksjoner». Sammen med Janne Langaas, Håkon Mathias Vassvik og Toni Usman. Sist men ikke minst fikk vår jurist Kristine Sollid Olthuis snakke om «avtaleverk».

Søndagens seminar startet med en runde rundt bordet, for et innblikk i hva som står på agendaen i de forskjellige kretsene og hva de nå jobber frem mot. Videre var vi så heldige å få besøk av Christine Thomassen fra Creo, som snakket om hennes engasjement rundt fagforeningers arbeider med psykisk og fysisk helse og HR-rutiner. Jostein Brå Oksavik fra Norsk Filmforbund, snakket om hvordan vi kan forebygge fysiske skader når vi utfører arbeidet vårt som skuespillere. Tord Skagestad Wold fra Nion avrundet det hele med et kort kurs i hvordan vi best tar vare på helsa vår, og hvordan vi kan hjelpe andre.

Vi i NSF er svært takknemlige for jobben dere tillitsvalgte i kretsene gjør!

Publisert: 19.01.2023
Tekst: Helle Løkken Gilje
Sist oppdatert: 20.01.2023
Foto: Marianne Roland

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Oslo Nye Teater er reddet!

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]