Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.

 

Til søknadsfristen 1. september 2023 kom det inn hele 69 søknader, som komiteen fikk til vurdering. Det har aldri tidligere vært i nærheten av så mange søknader. Komiteen hadde tildelingsmøte 19. september 2023, og 9 søknader fikk innvilget støtte.

 

Søknad innsendt av Produksjon Tilsagn
Tiril Pharo Fellesskapet 20000
Maud Monceyron Jonassen I Alle Vestens Dager 20000
Inger Gundersen Hotell Fallefornia 15000
Ingvild Lien Hva tør du å drømme om? 15000
Roseane dos Reis Den Hellige Ku – om å føde en nordmann 20000
Jon Erik Myre Sammen, hver for oss 15000
Deniz Kaya Lungs 20000
Marius Kolbenstvedt K.A.O.S as 15000
Nora Svalheim Jeg er en Hedde 15000

 

 

Publisert: 22.09.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 22.09.2023
Foto: NSF

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]