Thea Austgulen er ny juridisk rådgiver i Norsk Skuespillerforbund

Thea Austgulen er ansatt som vikar for Kirsten Vikesland Mæhle, som har foreldrepermisjon fra februar 2021. Her kan du bli bedre kjent med henne.

Thea begynte i jobben på starten av året, og hun har rukket å gjøre seg mange erfaringer på forskjellige områder i tiden hun har vært en del av Norsk Skuespillerforbunds administrasjon.

– Jeg kom raskt inn i hverdagen som juridisk rådgiver i Norsk Skuespillerforbund, og deltok på møter og veiledet medlemmer fra første uken. De første ukene bestod i store problemstillinger, som mulig streik på teaterområdet og mulig sak i Arbeidsretten. Samtidig skulle vi forsøke å få unna så mye opplæring som mulig før Kirsten skulle ut i foreldrepermisjon. Det var hektisk, men også utrolig spennende og lærerikt!

Viktig å ha forbundet i ryggen

Thea har en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og har tidligere arbeidet med arbeidsrett, trygderett og diskrimineringsrett. Hun har bakgrunn fra offentlig forvaltning, og juridisk rådgivning og rettspolitisk arbeid i rettshjelptiltak. Disse erfaringene kommer godt med når hun nå hjelper NSFs medlemmer med alt det de står i, og fremhever hvor viktig det er å ha forbundet i ryggen.

– I en arbeidshverdag hvor skuespillere ofte i realiteten er avhengig av å bli likt for å få den neste jobben, er det viktig å ha forbundet til å kunne ta problemstillinger på arbeidsplassen videre. Den viktigste jobben vi gjør i NSF er å utjevne maktforholdet mellom den enkelte skuespiller og arbeidsgiver, sier Thea.

– Jeg synes også det er viktig å ha en løpende og god dialog med de ulike arbeidsgiverne vi har avtaler med, slik at både våre medlemmer og arbeidsgiverne har kjennskap til innholdet i tariffavtalene. Dette er en forutsetning for at tariffavtalene blir fulgt i praksis, og for at vi skal kunne sikre medlemmene våre best mulig.

Hvert sitt ansvarsområde

Thea Austgulen og Eirin Aavik utgjør sammen med generalsekretær Anders Bredmose – som også for tiden er i foreldrepermisjon – juridisk avdeling i Norsk Skuespillerforbund, og de bistår medlemmene i spørsmål som har med arbeidsrett og opphavsrett å gjøre. De har fordelt ansvaret for de ulike sektorene seg imellom. Eirin har ansvaret for tv- og film-bransjen, og Thea har teatersektoren som sitt ansvarsområde.

– Vi er veldig glade for at Thea Austgulen takket ja til vikariatet som juridisk rådgiver mens Kirsten Vikesland Mæhle er i foreldrepermisjon, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, om ansettelsen.

– Thea er en dyktig og arbeidsom jurist, som har satt seg inn i et stort sakskompleks på imponerende kort tid. I tillegg er hun veldig hyggelig og lett å samarbeide med, sier han.

Ingen dager er like

Det dukker til stadighet opp nye problemstillinger, og særlig i en hverdag preget av koronapandemien, er det mange nye spørsmål å ta stilling til. Det er noe av det som gjør jobben morsom, ifølge Thea.

– Det morsomste med jobben er at ingen dager er helt like, ettersom det er utrolig mange ulike problemstillinger vi møter på! Vi er en arbeidstakerorganisasjon, men med spennende særegenheter og utfordringer sammenlignet med et «tradisjonelt» arbeidsforhold. Det er veldig morsomt å skulle arbeide for å sikre et tryggere arbeidsliv, innenfor en bransje hvor skuespillere ønsker frihet og fleksibilitet til å ta forskjellige typer jobber, avslutter hun.

 

Slik kommer du i kontakt med Thea:

E-post: thea@skuespillerforbund.no

Mobil: 415 89 670

 

 

 

Publisert: 24.02.2021
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 24.02.2021
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Heddaprisen 2023

Søndag 18. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]