The World Expression Forum

Fungerende forbundsleder i NSF, Anne Kokkinn, var til stede da The World Expression Forum (WEXFO) møttes på Lillehammer for å diskutere ytringsfrihet.

Anne Kokkinn representerte NSF under konferansen.

WEXFO møtes årlig i mai/juni på Lillehammer, og har som mål å inspirere til utviklingen av ytringsfrihet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Et økt behov for å kunne diskutere og debattere utfordringene knyttet til ytringsfrihet, resulterte i etableringen av WEXFO i 2021. For media, litteratur og andre kunstformer er ytringsfrihet en fundamental forutsetning. Derfor ønsker WEXFO å legge til rette for økt kunnskap og konstruktive, kritiske debatter.

I løpet av disse dagene deltok Anne Kokkinn også på to workshops, Self censorship in art og AI – a threat to freedom of expressions. Begge ble arrangert av Kunstnernettverket.

 

 

Publisert: 31.05.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 31.05.2023
Foto: WEXFO / Anne Kokkinn

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.