The World Expression Forum

Fungerende forbundsleder i NSF, Anne Kokkinn, var til stede da The World Expression Forum (WEXFO) møttes på Lillehammer for å diskutere ytringsfrihet.

Anne Kokkinn representerte NSF under konferansen.

WEXFO møtes årlig i mai/juni på Lillehammer, og har som mål å inspirere til utviklingen av ytringsfrihet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Et økt behov for å kunne diskutere og debattere utfordringene knyttet til ytringsfrihet, resulterte i etableringen av WEXFO i 2021. For media, litteratur og andre kunstformer er ytringsfrihet en fundamental forutsetning. Derfor ønsker WEXFO å legge til rette for økt kunnskap og konstruktive, kritiske debatter.

I løpet av disse dagene deltok Anne Kokkinn også på to workshops, Self censorship in art og AI – a threat to freedom of expressions. Begge ble arrangert av Kunstnernettverket.

 

 

Publisert: 31.05.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 31.05.2023
Foto: WEXFO / Anne Kokkinn

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.