The European Group of the International Federation of Actors

Norsk Skuespillerforbund var til stede da Euro-FIA var samlet i Tallin denne uka.

Samhold og solidaritet er viktige verdier for Norsk Skuespillerforbund. Nina Tveit, Anne Kokkinn og Eirin Aavik fra NSF var til stede i Tallin da Euro-FIA samlet fagforeningene i Europa til møte. Tre dager med samtaler, innlegg og diskusjoner hvor blant annet opphavsrett, konsekvenser av kunstig intelligens for skuespillernes arbeid og utfordringene rundt det å være frilans skuespiller ble diskutert.

Mange av de utfordringene bransjen står ovenfor er utfordringer som deles av våre europeiske naboer. Derfor er det godt å ha et forum hvor en kan møtes, diskutere og løfte problemstillingene. Ved å arbeide sammen med fagforeninger i andre land, har vi enda større mulighet til å sikre og bedre arbeidsvilkårene til våre medlemmer her hjemme.

Publisert: 07.06.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 07.06.2023
Foto: Elina Kuusikko

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.