The European Group of the International Federation of Actors

Norsk Skuespillerforbund var til stede da Euro-FIA var samlet i Tallin denne uka.

Samhold og solidaritet er viktige verdier for Norsk Skuespillerforbund. Nina Tveit, Anne Kokkinn og Eirin Aavik fra NSF var til stede i Tallin da Euro-FIA samlet fagforeningene i Europa til møte. Tre dager med samtaler, innlegg og diskusjoner hvor blant annet opphavsrett, konsekvenser av kunstig intelligens for skuespillernes arbeid og utfordringene rundt det å være frilans skuespiller ble diskutert.

Mange av de utfordringene bransjen står ovenfor er utfordringer som deles av våre europeiske naboer. Derfor er det godt å ha et forum hvor en kan møtes, diskutere og løfte problemstillingene. Ved å arbeide sammen med fagforeninger i andre land, har vi enda større mulighet til å sikre og bedre arbeidsvilkårene til våre medlemmer her hjemme.

Publisert: 07.06.2023
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 07.06.2023
Foto: Elina Kuusikko

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.