Film

Utviklingsarbeid ved Norsk filminstitutt

Tariffavtale mellom Norsk Filminstitutt og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i forbindelse med kunstnerisk utviklingsarbeid.

Satser

 

Skuespiller honoreres med kr 1.500 pr. dag. Beløpet er skattepliktig og utbetales av Norsk filminstitutt. Det utbetales ikke feriepenger. Denne avtalen innebærer ingen obligatorisk yrkesskadeforsikring – den enkelte skuespiller må eventuelt selv stå ansvarlig for å tegne en slik forsikring.

 

Avtalen ble inngått 21. oktober 2009.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.