TV

TV-drama

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramatiserte TV-produksjoner.

Satser

 

Til avtalens punkt 5.1: Grunnlønn (før påslaget på 54 % i tilgjengeliggjøringsvederlag)

Lønnen skal være minimum:

kr. 603 872,- pr. år
kr. 60 386,- pr. mnd.
kr. 6 038,- pr. dag fra 1-3 dager
kr. 4 311,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagshonoraret

Skuespillere over 18 år uten utdanning og/eller erfaring har følgende minimumssatser:

kr. 392 125,- pr. år
kr. 31 369,- pr. mnd.
kr. 2 667,- pr. dag fra 1-3 dager
kr. 1 978,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagshonoraret

Til avtalens punkt 5.6: Vederlag for tilrådighetsstillelse (før påslaget på 54 %)
Vederlag for tilrådighetsstillelse skal minimum være kr 34 291,- pr. måned.
I tillegg skal det minimum betales kr 1715,- pr. arbeidsdag.

Til avtalens punkt 5.7: Samlet lønn for en rolle (før påslaget på 54 %)
Lønnen skal være minimum:
kr 75 439,- pr. måned
kr 7544,- pr. dag

Til avtalens punkt 5.4: Vederlag for særlige arbeidsoppgaver

Leseprøver:
kr. 779,- pr. time
Kostyme- og sminkeprøver:
kr. 506,- pr. time
Prøvefilming (ikke 1. gangs audition):
kr. 2 174,- for inntil fire timer
kr. 4 168,- for 4 til 8 timer
Ettersynkronisering:
kr. 773,- pr. time

Reisedager og mellomdager

For reisedager og mellomdager som krever overnatting, skal skuespilleren ha 50 % av avtalt dagsats.

Dokumenter

 

Avtalen ble inngått 12. oktober 2015.

Oppdaterte minstesatser med virkning fra 1. september 2023.

I tillegg til avtalt lønn skal det betales et tillegg på 54 % i tilgjengeliggjøringsvederlag.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.

Ofte stilte spørsmål

Hva er tilgjengeliggjøringsvederlag?

«Tilgjengeliggjøringsvederlag» er vederlag eller betaling for norsk kringkasters visningsrett til produksjonen i en periode på 7 år.

 

Tilgjengeliggjøringsvederlaget beregnes som et påslag til den avtalte lønnen på 54 %.

Hva betyr estimerte opptaksdager?

Ofte brukes uttrykket «antall estimerte opptaksdager». Dette gjøres ofte med en standard henvisning til f.eks. at manus ikke er helt ferdig ennå.

 

Men det er flere grunner til at du ikke skal akseptere at alle opptaksdagene dine er «estimert».

 

For det første varierer satsene for under 4 opptaksdager og for 4 opptaksdager eller mer. Det er ikke mulig å vite hva som er gjeldende minstesats uten at antall opptaksdager garanteres.

 

For det andre bør det ha betydning for den individuelle forhandlingen uansett hvor mange dagers inntekt man er garantert.

 

Det er naturligvis viktig at du også har mulighet for å planlegge så godt som mulig.

 

Derfor må det alltid som minimum stå i kontrakten hvor mange opptaksdager du er «garantert» ut av det estimerte antallet.