Teater

Teateravtalen

Tariffavtale mellom Spekter og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid ved teatre som er medlemmer i Norsk teater- og orkesterforening.

Satser

 

Ansiennitet0 år2 år4 år6 år8 år10 år12 år14 år15 år
Ansettelse (S1)
Lønnstrinn121416182022242930
Årslønn per 01.04.23504906515182526676536681548987562374576301617147624990
Stykkekontrakt (S2)
Lønnstrinn141618202224263132
Årslønn per 01.04.23515182526676536681548987562374576301590904633238641487

 

 

Direkte innplasseringer
LønnstrinnÅrslønn 2023
29617147
30624990
31633238
32641487
33650072
34658659

Dokumenter

Avtalen ble sist revidert i hovedoppgjøret 2022. Oppdaterte satser med virkning fra 1. april 2023.

Avtalen gjelder for Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Brageteatret, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret, Haugesund Teater, Det Vestnorske Teateret (tidligere Hordaland Teater), Hålogaland Teater, Kilden Teater og Konserthus, Nationaltheatret, Nordland Teater, Turnéteatret i Trøndelag, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Rogaland Teater, Teater Vestland (tidligere Sogn og Fjordane Teater), Teater Ibsen, Teater Innlandet, Teatret Vårt og Trøndelag Teater.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan beregnes ansiennitet?

Det er vanlig at teatrene gir ett års ansiennitet for BA/MA etter endt utdanning. Det er arbeidsgiver som bestemmer ansienniteten.

Hvordan finner jeg ut hva jeg skal ha i lønn?

Du finner lønnen din i tabellen over. Ta utgangspunkt i ansienniteten din, og sjekk hvilket lønnstrinn du havner på. Har du for eksempel to års ansiennitet, havner du på lønnstrinn 14 ved ansettelse på åremål eller fast ansettelse. Har du to års ansiennitet og ansettes på stykkekontrakt, havner du på lønnstrinn 16.

Hvor er arbeidsstedet mitt?

Det er selvsagt viktig å vite hvor man skal møte på jobb.

 

Det kan imidlertid også være at man skal møte forskjellige steder, for eksempel hvis man først skal spille forestilling på teatret, og deretter på turné.

 

I utgangspunktet skal det bare oppgis ett arbeidssted. Man trenger altså ikke å skrive inn alle stedene man skal på turné.

 

Er det oppgitte arbeidsstedet forskjellig fra «teatrets egne lokaler» er man i utgangspunkt enten på turné eller oppsøkende teater.

Hva er «teatrets egne lokaler»?

Hva som er «teatrets egne lokaler» er ikke noe som nødvendigvis fremgår direkte av kontrakten.

 

Dette er noe som de ansatte og arbeidsgiver på teatret har inngått en lokal avtale om.

 

Dette er altså ikke noe som man avtaler fra produksjon til produksjon. Hva som er «teatres egne lokaler» gjelder for det pågjeldende teateret inntil man inngår en ny avtale lokalt som begrenser eller utvider eksisterende avtale.

 

Spørsmålet har størst betydning når man skal vurdere om man i forbindelse med utførelsen av sine arbeidsoppgaver er på turné eller oppsøkende teater.

Hva er forskjellen på åremålsansettelse, midlertidig ansettelse inntil et år og stykkekontrakt?

Teatret kan i utgangspunkt ansatte deg på fire forskjellige måter:

 

1. Fast ansettelse
2. Åremålsansettelse
3. Midlertidig ansettelse inntil et år
4. En enkelt oppsetting (stykkekontrakt)

 

For midlertidige ansettelser i pkt. 2–4 gjelder det at det juridiske grunnlag (hjemmelen) skal finnes i de lokale tariffavtalene vi har med de største teatrene, eller i avtalen med NTO når det gjelder Riksteatret og regionsteatrene.

 

Det er viktig at det vises til den riktige hjemmelen for ansettelsen i ansettelsekontrakten, fordi det gjelder litt forskjellige regler for de forskjellige typene midlertidig ansettelse.

Kan teatret ta opp en forestilling og vise dette opptaket?

Teatret kan bare ta opp forestillinger og vise opptakene (gjøre tilgjengelig for allmennheten) hvis de innhenter et forutgående samtykke fra den enkelte skuespiller.

 

Hvorvidt det skal følge en betaling med for slikt samtykke avhenger av den konkrete bruken. Men utgangspunktet er at man har krav på et rimelig vederlag når andre utnytter ens rettigheter (jf. åndsverkloven § 69).

 

Samtykket kan ikke innhentes i forbindelse med selve kontraktsinngåelsen. For det første vil dette gjøre hele samtykke-betingelsen illusorisk og stride mot forutsetningen for tariffavtalen. For det andre vil det ha formodningen imot seg at man på dette tidspunktet kan inngå en avtale om rimelig vederlag før man kjenner faktisk utnyttelse.

 

Det er uansett vanlig å tillate at teatret gjør opptak til dokumentasjonsformål. Dette kan man akseptere i ansettelseskontrakten.

Hva betyr «samproduksjoner», «samarbeidsproduksjoner» og «gjestespill»?

Kjært barn har mange navn. Det er ikke noen entydig definisjon på hva dette egentlig dekker over.

 

Men felles er at det ofte vil det medføre at man har forestilling eller prøver utenfor teatrets egne lokaler.

 

I slike tilfeller er man som sagt i utgangspunkt enten på turné eller oppsøkende teater, og oppnår  kravene på vern og kompensasjon i tariffavtalen.

 

Ifølge bestemmelsen i tariffavtalens pkt. 5.2.1 er imidlertid mulig å inngå en lokal særavtale for den enkelte «samproduksjon» mv. basert på de konkrete omstendighetene.

 

Gjør man ikke det – eller blir man ikke enige om en avtale – gjelder bestemmelsene i pk. 5.2.