Voice

NRK dubbing

Tariffavtale mellom NRK og Norsk Skuespillerforbund om dubbing.

Satser

 

Til avtalens punkt 1.5: 

Studiohonorar betales som følger:
a. For fremmøter av 3 timers varighet t kr. 2.043, –
b. For fremmøter av 1 timers varighet kr. 1 102,-
c. For fremmøter av 2 timers varighet kr. 1.558, –

Fremmøte av 3 timers varighet kan forlenges mot betaling av kr. 682,- pr. påbegynt
time.

 

Oppdaterte satser med virkning fra 1. mai 2022.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.