Strømmeplattform

Netflix

Norsk Skuespillerforbund har inngått rammeavtale med Netflix om skuespillerarbeid i norske dramaserier som bestilles av Netflix.

Lønn og arbeidsvilkår

 

Partene har avtalt å bruke de samme satsene og reglene som i tariffavtalen mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramatiserte TV-produksjoner på disse produksjonene. Se satser nederst på siden.

 

Rettighetsvederlag

Rammeavtalen gjelder norske originalproduksjoner til Netflix og innebærer at det utbetales en førstegangsgodtgjørelse ved publisering på Netflix sin plattform, og deretter som en kompensasjon basert på hvor mange som har strømmet produksjonen.

Når et visst nivå for antall fullførte strømminger av en produksjon er nådd, betales det ut et beløp spesifisert i avtalen. Det er ingen grense for hvor mange ganger dette nivået kan nås, og hvert trinn kvalifiserer for ytterligere suksessbasert kompensasjon. Avtalen sikrer videre en «pro rata»-betaling selv når antall fullførte strømminger ikke når dette nivået. På den måten sikres det en kompensasjon utover utbetalingen innledningsvis. I tillegg betales det royalty for videresalg av produksjonen, altså inntekter av utnyttelse av produksjonen utenfor Netflix sin plattform.

Utbetaling av vederlag

Rettighetsvederlag til medlemmer av Norsk Skuespillerforbund utbetales av administrasjonen i NSF. Det gjelder også ikke-medlemmer som i sine individuelle kontrakter med produsenten har akseptert å få rettighetene sine klarert etter avtalen.

 

Satser for dramaserier

 

Til avtalens punkt 5.1: Grunnlønn

Lønnen skal være minimum:

 1. 574 023,- pr. år
  kr. 57 401,- pr. mnd.
  kr. 5 739,- pr. dag fra 1-3 dager
  kr. 4 098,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer
  Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagshonoraret

Skuespillere over 18 år uten utdanning og/eller erfaring har følgende minimumssatser:

 1. 372 742,- pr. år
  kr. 29 818,- pr. mnd.
  kr. 2 535,- pr. dag fra 1-3 dager
  kr. 1 880,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer
  Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagshonoraret

Til avtalens punkt 5.6: Vederlag for tilrådighetsstillelse

Vederlag for tilrådighetsstillelse skal minimum være kr 32 596,- pr. måned.

I tillegg skal det minimum betales kr 1 630,- pr. arbeidsdag.

Til avtalens punkt 5.7: Samlet lønn for en rolle

Lønnen skal være minimum:

kr 71 710,- pr. måned
kr 7 171,- pr. dag

Til avtalens punkt 5.4: Vederlag for særlige arbeidsoppgaver

Leseprøver:
kr. 741,- pr. time

Kostyme- og sminkeprøver:
kr. 481,- pr. time

Prøvefilming (ikke 1. gangs audition):
kr. 2 067,- for inntil fire timer
kr. 3 962,- for 4 til 8 timer

Ettersynkronisering:
kr. 734,- pr. time

Reisedager og mellomdager

For reisedager og mellomdager som krever overnatting, skal skuespilleren ha 50 % av avtalt dagsats.

 

Satser for spillefilm

 

Til avtalens punkt 5.1. Minstelønnssatser

 1. Lønn for medvirkning

Lønn for medvirkning skal fastsettes i forhold til filmerfaring, rollens vanskelighetsgrad, art og øvrige faktorer.

Minstelønn:
kr. 6 563 pr. dag

Større roller – samlet lønn (punkt 5.4 i tariffavtalen)
For større roller kan det gjøres avtale om samlet lønn.
Avtale om samlet lønn (totalavtale) skal ikke være lavere enn:
kr. 9 768 pr. dag

 1. Dubbing/ettersynkronisering

Ettersynkronisering betales med 50 % av avtalt dagsats.

Halve dager kan avtales ved ettersynkronisering. Skuespiller som har inngått kontrakt om en samlet lønn, hvor ettersynkronisering ikke er inkludert i lønnen, skal også betales med 50 % av utregnet dagsats.

 1. Sminke, kostyme, leseprøver og prøvefilming

Kostyme- og sminkeprøver:
kr. 480,- pr. time

Leseprøver:
kr. 773,- pr. time

Prøvefilming (ikke 1. gangs auditions):
inntil 4 timer: kr. 2 061,-
4 til 8 timer: kr. 4 885,-

 

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.