Strømmeplattform

Netflix

Norsk Skuespillerforbund har inngått rammeavtale med Netflix om skuespillerarbeid i norske dramaserier som bestilles av Netflix.

Lønn og arbeidsvilkår

Partene har avtalt å bruke de samme satsene og reglene som i tariffavtalen mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramatiserte TV-produksjoner på disse produksjonene. Se satser nederst på siden.

 

Rettighetsvederlag

Rammeavtalen gjelder norske originalproduksjoner til Netflix og innebærer at det utbetales en førstegangsgodtgjørelse ved publisering på Netflix sin plattform, og deretter som en kompensasjon basert på hvor mange som har strømmet produksjonen.

Når et visst nivå for antall fullførte strømminger av en produksjon er nådd, betales det ut et beløp spesifisert i avtalen. Det er ingen grense for hvor mange ganger dette nivået kan nås, og hvert trinn kvalifiserer for ytterligere suksessbasert kompensasjon. Avtalen sikrer videre en «pro rata»-betaling selv når antall fullførte strømminger ikke når dette nivået. På den måten sikres det en kompensasjon utover utbetalingen innledningsvis. I tillegg betales det royalty for videresalg av produksjonen, altså inntekter av utnyttelse av produksjonen utenfor Netflix sin plattform.

Utbetaling av vederlag

Rettighetsvederlag til medlemmer av Norsk Skuespillerforbund utbetales av administrasjonen i NSF. Det gjelder også ikke-medlemmer som i sine individuelle kontrakter med produsenten har akseptert å få rettighetene sine klarert etter avtalen.

 

Satser

 

Til avtalens punkt 5.1: Grunnlønn

Lønnen skal være minimum:

kr. 553 009,- pr. år
kr. 55 300,- pr. mnd.
kr. 5 529,- pr. dag fra 1-3 dager
kr. 3 948,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagshonoraret

Skuespillere over 18 år uten utdanning og/eller erfaring har følgende minimumssatser:

kr. 359 096,- pr. år
kr. 28 727,- pr. mnd.
kr. 2 442,- pr. dag fra 1-3 dager
kr. 1 811,- pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagshonoraret

Til avtalens punkt 5.6: Vederlag for tilrådighetsstillelse

Vederlag for tilrådighetsstillelse skal minimum være kr 31 402,- pr. måned.

I tillegg skal det minimum betales kr 1 571,- pr. arbeidsdag.

Til avtalens punkt 5.7: Samlet lønn for en rolle

Lønnen skal være minimum:

kr 69 085,- pr. måned
kr 6 909,- pr. dag

Til avtalens punkt 5.4: Vederlag for særlige arbeidsoppgaver

Leseprøver:
kr. 713,- pr. time

Kostyme- og sminkeprøver:
kr. 464,- pr. time

Prøvefilming (ikke 1. gangs audition):
kr. 1 991,- for inntil fire timer
kr. 3 817,- for 4 til 8 timer

Ettersynkronisering:
kr. 708,- pr. time

Reisedager og mellomdager

For reisedager og mellomdager som krever overnatting, skal skuespilleren ha 50 % av avtalt dagsats.

 

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.