Fornøyelsespark

Kristiansand Dyrepark

Samarbeidsavtale mellom Norsk Skuespillerforbund og Kristiansand Dyrepark AS om skuespilleroppgaver i parken.

Satser

 

Lønnsregulativ for skuespillere ved Kristiansand Dyrepark

1. Alminnelige bestemmelser og gruppeinndeling

1.1 Gruppeinndeling:
a. Gruppe A: Roller som ikke krever utdanning eller erfaring
i. Ekorn Lise, Petter Pinnsvin, Trikkefører Syversen

b. Gruppe B: Roller som ikke krever utdanning eller erfaring, med sikkerhetstillegg
i. Dekkspersonell

c. Gruppe C: Ensemble
i. Mikkel Rev, Klatremus, Stabbursmus, Bakermester Harepus, Bakergutten,
Bestemor Skogmus, Morten Skogmus, Bamsefar, Barbermester Sørensen,
Menig sjørøver, Safariteamet

d. Gruppe D: Større bærende roller
i. Tante Sofie, Kasper, Jesper, Jonatan, Politimester Bastian, Klara, Mosk,
Gaute, Pelle, Pysa, Rosa, Chickolina

e. Gruppe E: Særskilte roller
i. Langemann, Kaptein Sabeltann

1.2 Skuespiller som gestalter flere roller i samme sesong skal lønnes i henhold til rollen med
høyest lønnstrinn gjennom hele sesongen.

1.3 Ingen skuespillere skal få redusert sin lønn som følge av innføring av
normallønnsordning. Skuespillere som har vært ansatt i parken tidligere skal få lønn
minst i tråd med tidligere år, med tillegg til årlig justering.

2. Satser for normallønn

GruppeABCDE
Lønnstrinn*142234
Årslønn per 01.11.20312000364000449534492503580172
Dagsgasje1 2001 4001 7291 8942 231

* Tilsvarer lønnstrinn i Teateroverenskomsten mellom NSF og Spekter per 01.04.19

3. Særskilte tillegg
3.1 Overtakelser
3.1.1 Overtakelser innen en frist på 72 timer godtgjøres med minst kr. 6 000,-
3.1.2 Overtakelser innen en frist på 3-14 dager godtgjøres med minst kr. 4 000,-

3.2 «Doble spilledager» hvor arbeidstakers arbeidsmengde er tilsvarende to skuespillere i
rolle, hvor arbeidstaker er vikar for den andre skuespilleren. For «doble spilledager»
mottar skuespilleren doble dagsgasjer.

3.3 For rollene Klatremus, Mikkel Rev og Stabbursmus betales et tillegg som tilsvarer
differansen mellom gruppe C og gruppe D for «Klatremus-tur».

4. Event og arrangement
4.1 Event og arrangementer utover parkens ordinære drift avtales og forhandles individuelt
med utgangspunkt i parkens egne retningslinjer for slike arrangementer. Det kan dog
ikke avtales noe som er i strid med samarbeidsavtalen eller arbeidsmiljøloven

 

Avtalen ble inngått 27. november 2020, og den gjelder for arbeidstakere som ansettes for å utføre skuespilleroppgaver i Kristiansand Dyrepark.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.