Teater

KHIO-produksjon

Tariffavtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk Skuespillerforbund for skuespillerarbeid i elevproduksjoner.

Satser

 

Lønn

Skuespillere ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo skal tilbys dagslønn med utgangspunkt lønnstrinn 48 i statens regulativ etter gjeldende hjelpetabell C for lønnsberegning av timebetalt arbeid. Satsen for normaluke på 37,5 timer uke benyttes og 7,5 time legges til grunn for utregningen. Dersom månedslønn tilbys gjelder statens lønnsregulativ lønnstrinn 48 tabell A. Satsene justeres automatisk i henhold til Hovedtariffavtalen i staten. Feriepenger kommer i tillegg.