Voice

Innlesning – NLB

Rammeavtale om innlesning for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, gjeldende for de av forbundets medlemmer som tar oppdrag utenfor næring.

Satser

Vi har nå justert satsene for innlesing gjeldende fra 1. januar 2024 i tråd med hovedoppgjøret i staten på 5,2 %.

Satser per 01.01.2024 (oppdrag utenfor næring)

Innlesning per innlest båndtime: 1043 kr

Forberedelse per time: 230 kr

Samlet per innlest time (minimum): 1 273 kr

 

Dokumenter

 

Avtalen ble inngått i 2013 og gjelder for medlemmer av NSF som tar oppdrag utenfor næring.

Oppdaterte satser med virkning fra 1. januar 2024.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.