Voice

Innlesning – NLB

Rammeavtale om innlesning for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, gjeldende for de av forbundets medlemmer som tar oppdrag utenfor næring.

Satser

 

Innlesning per innlest båndtime: 955 kr

Forberedelse per time: 211 kr

Samlet per innlest time (minimum): 1 166 kr

 

Dokumenter

 

Avtalen ble inngått i 2013 og gjelder for medlemmer av NSF som tar oppdrag utenfor næring.

Oppdaterte satser med virkning fra 1. januar 2022.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.