Voice

Innlesning – NLB

Rammeavtale om innlesning for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, gjeldende for de av forbundets medlemmer som tar oppdrag utenfor næring.

Satser

 

Forberedelse pr. time: kr. 184,-

Innlesning pr. innlest båndtime: kr. 833,-

Samlet minst kr 1017,- per innlest time

Dokumenter

 

Avtalen ble inngått i 2013 og gjelder for medlemmer av NSF som tar oppdrag utenfor næring.

Oppdaterte satser med virkning fra 1. januar 2020.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.