Teater

Fri scenekunst

Medvirkning i fri scenekunstproduksjon.

Vi anbefaler aktørene i det frie scenekunstfeltet å ta utgangspunkt i tariffavtalen mellom Spekter og Norsk Skuespillerforbund.

For utarbeidelse av produksjonsbudsjett til prosjektsøknader, bruk satser for stykkekontrakt i tariffavtalen.

Følgende utregning kan brukes:
Dagslønn = årslønn etter ansiennitet / 229*

(*antall arbeidsdager per år)

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.