Film

Filmavtalen

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i spillefilm.

Satser

 

Til avtalens punkt 5.1. Minstelønnssatser

1. Lønn for medvirkning

Lønn for medvirkning skal fastsettes i forhold til filmerfaring, rollens vanskelighetsgrad, art og øvrige faktorer.

Minstelønn:
kr. 6 563 pr. dag

Større roller – samlet lønn (punkt 5.4 i tariffavtalen)
For større roller kan det gjøres avtale om samlet lønn.
Avtale om samlet lønn (totalavtale) skal ikke være lavere enn:
kr. 9 768 pr. dag

2. Dubbing/ettersynkronisering

Ettersynkronisering betales med 50 % av avtalt dagsats.

Halve dager kan avtales ved ettersynkronisering. Skuespiller som har inngått kontrakt om en samlet lønn, hvor ettersynkronisering ikke er inkludert i lønnen, skal også betales med 50 % av utregnet dagsats.

3. Sminke, kostyme, leseprøver og prøvefilming

Kostyme- og sminkeprøver:
kr. 480,- pr. time

Leseprøver:
kr. 773,- pr. time

Prøvefilming (ikke 1. gangs auditions):
inntil 4 timer: kr. 2 061,-
4 til 8 timer: kr. 4 885,-

 

Dokumenter

 

Avtalen ble inngått 8. mai 2007, revidert per 21. desember 2010, og gjelder for skuespillere som medvirker i produksjon av lang- eller novellefilm.

Oppdaterte minstesatser med virkning fra 1. september 2022.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.

Ofte stilte spørsmål

Hva er royalties?

Royalties er din andel for videresalg av filmen. Norsk Skuespillerforbund mottar penger fra produsenten som videre betales ut til de medvirkende skuespillerne.

Får jeg betalt for reisedager?

For rene reisedager og dager mellom opptak/arbeid og som krever overnatting, skal
skuespilleren ha 50 % av minimumshonorar.

Hva har jeg krav på ved utsettelse av opptaksdager?

Dersom avtalte opptaksdager ikke finner sted og skuespilleren får beskjed om dette
senere enn 48 timer før den aktuelle opptaksperioden, har skuespilleren krav på 50 %
av avtalt dagslønn.