Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

For kunstnere som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken.

Norsk Skuespillerforbund har per i dag ingen tariffavtale som gjelder arbeid innenfor Den kulturelle skolesekken.

Creo er den eneste kunstnerorganisasjonen som er i forhandlingsposisjon med KS, og de har inngått en rammeavtale for oppdragstakere.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.