Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

For kunstnere som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken.

Norsk Skuespillerforbund har per i dag ingen tariffavtale som gjelder arbeid innenfor Den kulturelle skolesekken.

Creo er den eneste kunstnerorganisasjonen som er i forhandlingsposisjon med KS, og de har inngått en rammeavtale for oppdragstakere.

Per 01.08.2023 gjelder følgende honorarsatser:

  • Honorar for formidlingsdager, kr. 5 620,-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 782,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.