Knut Alfsen

Forbundsleder

Knut har ledet forbundets politiske og faglige arbeid siden 2015. Han representerer forbundet utad, er pressetalsperson, leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland.

Anne E. Kokkinn

Nestleder

Anne har vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2015. Hun deltar i forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg, og er Norsk Skuespillerforbunds representant i Rettighetsalliansen og kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket.

Kristoffer Sagmo Aalberg

Styremedlem

Kristoffer ble valgt inn i forbundsstyret i 2015. Han er fast ansatt ved Den Nationale Scene, og har tidligere vært NSFs tillitsvalgt i kretsen ved teatret.

Foto: Thor Brødreskift

  Helga Guren

  Styremedlem

  Helga har vært styremedlem siden 2016. Hun er ansatt ved Rogaland Teater og arbeider frilans ved siden av teatret som skuespiller og musiker.

  Foto: Maxx Hennard

   Iselin Shumba

   Styremedlem

   Iselin ble valgt inn i styret i 2020. Hun er frilansskuespiller, klimaaktivist og forfatter og har tidligere vært varamedlem til forbundsstyret.

   Foto: Øyvind Eide

    Paul-Ottar Haga

    Styremedlem

    Paul-Ottar har vært styremedlem siden 2016. Han har vært fast ansatt ved Det Norske Teatret siden 1990. Han har i flere år vært NSFs tillitsvalgt i krinsen ved DNT og er en del av NSFs forhandlingsutvalg på teatersektoren.

     Ingvild Holthe Bygdnes

     Styremedlem

     Ingvild ble valgt inn i forbundsstyret i 2017. Hun er ansatt ved Oslo Nye Teater.

      Varamedlemmer

      Madeleine B. Nilsen, Ingri Enger Damon, Svein Solenes, Gro Ann Uthaug og Nils Golberg Mulvik er varamedlemmer til styret i Norsk Skuespillerforbund.