Knut Alfsen

Forbundsleder

Knut har ledet forbundets politiske og faglige arbeid siden 2015. Han representerer forbundet utad, er pressetalsperson, leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland.

Anne E. Kokkinn

Nestleder

Anne har vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2015. Hun deltar i forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg, og er Norsk Skuespillerforbunds representant i Rettighetsalliansen og kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket.

Kristoffer Sagmo Aalberg

Styremedlem

Kristoffer ble valgt inn i forbundsstyret i 2015. Han er fast ansatt ved Den Nationale Scene, og har tidligere vært NSFs tillitsvalgt i kretsen ved teatret.

Foto: Thor Brødreskift

  Helga Guren

  Styremedlem

  Helga har vært styremedlem siden 2016. Hun er ansatt ved Rogaland Teater og arbeider frilans ved siden av teatret som skuespiller og musiker.

  Foto: Maxx Hennard

   Paul-Ottar Haga

   Styremedlem

   Paul-Ottar har vært styremedlem siden 2016. Han har vært fast ansatt ved Det Norske Teatret siden 1990. Han har i flere år vært NSFs tillitsvalgt i krinsen ved DNT og er en del av NSFs forhandlingsutvalg på teatersektoren.

    Iselin Shumba

    Styremedlem

    Iselin ble valgt inn i styret i 2020. Hun er frilansskuespiller, klimaaktivist og forfatter og har tidligere vært varamedlem til forbundsstyret.

    Foto: Øyvind Eide

     Raymond Corrado Knutsen

     Styremedlem

     Raymond ble valgt inn i forbundsstyret i 2021. Han er frilansskuespiller med tilhørighet på Vestlandet og har vært tillitsvalgt i krets Vestlandet siden 2019. Raymond deltar i organisasjonen Sku:Vest som arbeider for synliggjøring og kunstnerisk utvikling blant kretsens medlemmer på Vestlandet.

      Varamedlemmer

      Madeleine B. Nilsen, Gro Ann Uthaug, Ingvild Holthe Bygdnes, Line Starheimsæter og Nils Golberg Mulvik er varamedlemmer til styret i Norsk Skuespillerforbund.