Knut Alfsen

Forbundsleder

Knut har ledet forbundets politiske og faglige arbeid siden 2015. Han representerer forbundet utad, er pressetalsperson, leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland.

Anne E. Kokkinn

Nestleder

Anne har vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2015. Hun deltar i forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg, og er Norsk Skuespillerforbunds representant i Rettighetsalliansen og kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket.

Kristoffer Sagmo Aalberg

Styremedlem

Kristoffer ble valgt inn i forbundsstyret i 2015. Han er fast ansatt ved Den Nationale Scene, og har tidligere vært NSFs tillitsvalgt i kretsen ved teatret.

Foto: Thor Brødreskift

  Helga Guren

  Styremedlem

  Helga har vært styremedlem siden 2016. Hun er ansatt ved Rogaland Teater og arbeider frilans ved siden av teatret som skuespiller og musiker.

  Foto: Maxx Hennard

   Raymond Corrado Knutsen

   Styremedlem

   Raymond ble valgt inn i forbundsstyret i 2021. Han er frilansskuespiller med tilhørighet på Vestlandet og har vært tillitsvalgt i krets Vestlandet siden 2019. Raymond deltar i organisasjonen Sku:Vest som arbeider for synliggjøring og kunstnerisk utvikling blant kretsens medlemmer på Vestlandet.

    Modou Bah

    Styremedlem

    Modou ble valgt inn i forbundsstyret i 2022. Han arbeider frilans som skuespiller og er for tiden ansatt ved Oslo Nye Teater.

     Julie Støp Husby

     Styremedlem

     Julie ble valgt inn i forbundsstyret i 2022. Hun jobber frilans som skuespiller og sanger, og er for tiden ansatt på Det Norske Teatret. Julie har tidligere vært tillitsvalgt for krets Oslo og omegn.

      Varamedlemmer

      Madeleine B. Nilsen, Gro Ann Uthaug, Ingvild Holthe Bygdnes, Line Starheimsæter og Per Christian Ellefsen er varamedlemmer til styret i Norsk Skuespillerforbund.