Streiken i Hollywood er over!

I en pressemelding sendt ut av fagforeningen SAG-AFTRA i natt, informeres det om at skuespillerstreiken i Hollywood nå er over. Fagforeningen har inngått en avtale med studioene, som nå skal gjennom en uravstemning før den blir formalisert. Ifølge fagforeningen er dette en kontrakt som gjør at medlemmene nå kan bygge bærekraftige karrierer.

 

SAG-AFTRA skriver at avtalen innebærer høyere minstelønn for skuespillere, bonus for program og serier når de strømmes og økt syke-forsikring og pensjon.

Avtalen inneholder også nye regler for bruk av AI. Målet var å sikre skuespillernes rettigheter til egen kropp og stemme. Den nye avtalen skal blant annet hindre uautorisert bruk av bilder laget med kunstig intelligens. Samtykke og kompensasjon ved bruk av AI, er noe også produsentforeningen AMPTP bekrefter.

Løsningen på konflikten kommer etter nesten fire måneder med streik. SAG-AFTRA ha stått samlet, støttet av manusforfatterne som også streiket. Manusforfatterne og deres fagforening, Writers Guild of America, avsluttet sin streik i slutten av september.

Fagforeninger og skuespillere langt utenfor Hollywood har fulgt, støttet og trengt denne streiken. Når grunnpremissene endres må avtalene justeres. Når ny teknologi introduseres, må den reguleres. Vi går nå fremtiden i møte litt lettere til sinns, men kampen for rettigheter fortsetter!

Vell blåst!

Publisert: 09.11.2023
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 08.12.2023
Foto:

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]