Streiken er over

Streiken i kultursektoren tok slutt i natt da partene kom til enighet hos Riksmekleren. Dette er en god nyhet, og Norsk Skuespillerforbund vil takke arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverforeningen Spekter og Riksmekleren for det store, konstruktive arbeidet de har nedlagt for å løse konflikten.

 

Det som har vært utropt som kjernen i den konflikten som nå er avsluttet, er at fremtidens pensjonsordning skal være kjønnsnøytral og livsvarig. Det har arbeidsgiverne nå akseptert. Det er i seg selv ikke overraskende, da det er i overensstemmelse med den protokollen som også Norsk Skuespillerforbund tilsluttet seg i hovedoppgjøret i 2016. Problemet har tydeligvis vært de faglige uavklarte spørsmålene som man nå har blitt enige om å utrede i fellesskap.

Norsk Skuespillerforbund har som kjent ikke vært part i streiken, men våre medlemmer har vært sterkt berørt gjennom avlyste forestillinger. Vår pensjonsordning vil ikke bli endret, med mindre vi inngår avtale om dette med arbeidsgiverforeningen Spekter.

Bare ca. 10 % av Norsk Skuespillerforbund sine medlemmer har en fast ansettelse. For flertallet av midlertidig ansatte skuespillerne vil derfor muligheten til å opptjene individuelle pensjonsrettigheter være av stor betydning for den endelige pensjonsutbetalingen.

Men pensjon er et komplekst felt, og hvilken pensjon den enkelte til syvende og sist vil motta, avhenger av en rekke faktorer. Norsk Skuespillerforbund vil fortsette den interne prosessen i organisasjonen vedrørende pensjonsspørsmålet, samtidig med at vi naturligvis vil følge spent med i det partsarbeidet som LO og Spekter skal ha avsluttet innen 1. februar 2022.

I mellomtiden håper vi alle involverte vil bidra til å gjenopprette et konstruktivt arbeidsklima på de enkelte arbeidsplassene.

 

Publisert: 25.10.2021
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 25.10.2021
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Heddaprisen 2024

Søndag 16. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Scenekunstkollektivet vant Frilansprisen

Scenekunstkollektivet er et ungt tverrfaglig initiativ. De skiller seg ut ved å være et fellesskapsprosjekt med det beundringsverdige tiltaket Teatergym. Juryen berømmer vinneren for deres raushet og faglige nysgjerrighet.