Støttemarkering for WGA

Norsk Skuespillerforbund står solidarisk med Writers Guild of America som fortsatt streiker. Streiken har pågått siden 2. mai 2023.

Å sikre rettferdig lønn og gode arbeidsforhold for kunstnere er en viktig kampsak for NSF, og vi støtter de streikende i deres krav. Utfallet av denne streiken kan komme til å påvirke langt fler enn manusforfatterne i USA.

Writers Guild of America gikk til streik da deres motpart Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) avviste nærmest alle krav i forhandlinger. Bakgrunnen for uenighetene er store endringer i bransjen, og i hvordan vi ser film og tv. Dette gir seg direkte utslag i lønn og arbeidsvilkår for blant andre manusforfatterne. Mens globale strømmeaktører tjener store penger, går den reelle lønnen til manusforfatterne i USA ned.

Nye medlemmer i AMPTP, som Amazon og Netflix, er i ferd med å endre store deler av bransjen og arbeidsforutsetningene. Gjeldende praksis er at rettighetene av en produksjon tilfaller produksjonsselskapene. Ettersom manusforfattere der ikke mottar royalties, har de forhandlet seg frem til såkalte residuals, som har fungert som en form for kompensasjon for utstrakt bruk av deres åndsverk ved lineær-TV og dvd-salg. Utstrakt bruk av strømmetjenester gjør at de går de glipp av denne etterbetalingen.

Ut over rettferdig lønn streiker de også for tydelige reguleringer for bruk av kunstig intelligens i produksjoner, retningslinjer som kan komme til å bli førende langt ut over USAs grenser. De protesterer mot bruk av gratis arbeid og ønsker seg bedre arbeidsbetingelser – og ikke minst at deres opphavsrettigheter sikres.

Vi støtter streiken, og vi står sammen i kampen!

 

Publisert: 13.06.2023
Tekst: Kajsa Traaholt
Sist oppdatert: 13.06.2023
Foto:

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.