Støttemarkering for WGA

Norsk Skuespillerforbund står solidarisk med Writers Guild of America som fortsatt streiker. Streiken har pågått siden 2. mai 2023.

Å sikre rettferdig lønn og gode arbeidsforhold for kunstnere er en viktig kampsak for NSF, og vi støtter de streikende i deres krav. Utfallet av denne streiken kan komme til å påvirke langt fler enn manusforfatterne i USA.

Writers Guild of America gikk til streik da deres motpart Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) avviste nærmest alle krav i forhandlinger. Bakgrunnen for uenighetene er store endringer i bransjen, og i hvordan vi ser film og tv. Dette gir seg direkte utslag i lønn og arbeidsvilkår for blant andre manusforfatterne. Mens globale strømmeaktører tjener store penger, går den reelle lønnen til manusforfatterne i USA ned.

Nye medlemmer i AMPTP, som Amazon og Netflix, er i ferd med å endre store deler av bransjen og arbeidsforutsetningene. Gjeldende praksis er at rettighetene av en produksjon tilfaller produksjonsselskapene. Ettersom manusforfattere der ikke mottar royalties, har de forhandlet seg frem til såkalte residuals, som har fungert som en form for kompensasjon for utstrakt bruk av deres åndsverk ved lineær-TV og dvd-salg. Utstrakt bruk av strømmetjenester gjør at de går de glipp av denne etterbetalingen.

Ut over rettferdig lønn streiker de også for tydelige reguleringer for bruk av kunstig intelligens i produksjoner, retningslinjer som kan komme til å bli førende langt ut over USAs grenser. De protesterer mot bruk av gratis arbeid og ønsker seg bedre arbeidsbetingelser – og ikke minst at deres opphavsrettigheter sikres.

Vi støtter streiken, og vi står sammen i kampen!

 

Publisert: 13.06.2023
Tekst: Kajsa Traaholt
Sist oppdatert: 13.06.2023
Foto:

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.