Støttemarkering for WGA

Norsk Skuespillerforbund står solidarisk med Writers Guild of America som fortsatt streiker. Streiken har pågått siden 2. mai 2023.

Å sikre rettferdig lønn og gode arbeidsforhold for kunstnere er en viktig kampsak for NSF, og vi støtter de streikende i deres krav. Utfallet av denne streiken kan komme til å påvirke langt fler enn manusforfatterne i USA.

Writers Guild of America gikk til streik da deres motpart Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) avviste nærmest alle krav i forhandlinger. Bakgrunnen for uenighetene er store endringer i bransjen, og i hvordan vi ser film og tv. Dette gir seg direkte utslag i lønn og arbeidsvilkår for blant andre manusforfatterne. Mens globale strømmeaktører tjener store penger, går den reelle lønnen til manusforfatterne i USA ned.

Nye medlemmer i AMPTP, som Amazon og Netflix, er i ferd med å endre store deler av bransjen og arbeidsforutsetningene. Gjeldende praksis er at rettighetene av en produksjon tilfaller produksjonsselskapene. Ettersom manusforfattere der ikke mottar royalties, har de forhandlet seg frem til såkalte residuals, som har fungert som en form for kompensasjon for utstrakt bruk av deres åndsverk ved lineær-TV og dvd-salg. Utstrakt bruk av strømmetjenester gjør at de går de glipp av denne etterbetalingen.

Ut over rettferdig lønn streiker de også for tydelige reguleringer for bruk av kunstig intelligens i produksjoner, retningslinjer som kan komme til å bli førende langt ut over USAs grenser. De protesterer mot bruk av gratis arbeid og ønsker seg bedre arbeidsbetingelser – og ikke minst at deres opphavsrettigheter sikres.

Vi støtter streiken, og vi står sammen i kampen!

 

Publisert: 13.06.2023
Tekst: Kajsa Traaholt
Sist oppdatert: 13.06.2023
Foto:

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Heddaprisen 2023

Søndag 18. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]