Styret i Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond har bestemt at rundt 300 000,- av vederlagspengene for sekundær bruk utbetalt fra Norwaco skal gå til reise- og studiestipend til skuespillere.

Alle skuespillere som har vært aktive i film- og tv-produksjoner kan søke, uavhengig av medlemskap i Norsk Skuespillerforbund.

Søknadsfrist er 30. november 2023. Du finner søknadsskjema nederst på siden.

 

Illustrasjonsfoto: Erik Odiin/Unsplash

Krav til søker
For å søke reise- og studiestipend må du oppfylle tre krav.
 • Du må ha vært aktiv i film- og tv-produksjoner


 • Du må kunne dokumentere at rettigheter til videresendingsvederlag ikke er overdratt til produsent/kringkaster


 • Du kan ikke ha mottatt reise- og studiestipend fra vederlagsfondet i 2020, 2021 eller 2022


Søknad om reise- og studiestipend


 • Fyll inn kontonummeret stipendet skal overføres til.
 • Beskriv formål med reisen og spesifiser utgiftene.
 • Dokumentasjon


 • Navn på produksjonRolleProdusentÅrstall 
  Her fyller du inn film- og tv-produksjoner du har medvirket i.
 • Dra og slipp filer her, eller

  Max. file size: 64 MB, Max. files: 20.

   Legg ved kontrakter. Dette er dokumentasjonen som viser at du ikke har overdratt videresendingsrettigheter til produsent/kringkaster.