Styret i Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond har bestemt at rundt 300 000,- av vederlagspengene for sekundær bruk utbetalt fra Norwaco skal gå til reise- og studiestipend til skuespillere.

Alle skuespillere som har vært aktive i film- og tv-produksjoner kan søke, uavhengig av medlemskap i Norsk Skuespillerforbund.

Søknadsfrist er 30. november 2021. Du finner søknadsskjema nederst på siden.

Krav til søker
For å søke reise- og studiestipend må du oppfylle tre krav.
  • Du må ha vært aktiv i film- og tv-produksjoner


  • Du må kunne dokumentere at rettigheter til videresendingsvederlag ikke er overdratt til produsent/kringkaster


  • Du kan ikke ha mottatt reise- og studiestipend fra vederlagsfondet i 2019, 2020 eller 2021


Søknad om reise- og studiestipend


  • Fyll inn kontonummeret stipendet skal overføres til.
  • Beskriv formål med reisen og spesifiser utgiftene.
  • Dokumentasjon


  • Navn på produksjonRolleProdusentÅrstall 
    Her fyller du inn film- og tv-produksjoner du har medvirket i.
  • Legg ved kontrakter. Dette er dokumentasjonen som viser at du ikke har overdratt videresendingsrettigheter til produsent/kringkaster.