Avkastningen av legatet tildeles årlig på teatersjef Axel Otto Normanns fødselsdag 23. januar.

Legatstifterne har ønsket at særlig eldre kvinnelige skuespillere skal tilgodesees.

Søknad om tildeling sendes til forretningsfører per post eller e-post:

Adv. Bjørn Nærvik, Tuengveien 30, 0374 Oslo / naervik@vikenfiber.no

Melding fra styret i Halsets Legat: «Vi beklager at det ikke blir noen utdeling i januar 2021. Koronaen har vært hard for finansmarkedet, og kapitalen har ikke vist overskudd. Vi håper på bedring for neste år.»