Avkastningen av legatet tildeles årlig på teatersjef Axel Otto Normanns fødselsdag 23. januar.

Legatstifterne har ønsket at særlig eldre kvinnelige skuespillere skal tilgodesees.

 

Søknad om tildeling sendes til forretningsfører per post eller e-post innen 29. november 2021:

Adv. Bjørn Nærvik, Tuengveien 30, 0374 Oslo / naervik@vikenfiber.no

Foto: Leif Ørnelund / Oslo museum