Avkastningen av legatet tildeles årlig på teatersjef Axel Otto Normanns fødselsdag 23. januar.

Legatstifterne har ønsket at særlig eldre kvinnelige skuespillere skal tilgodesees.

Søknadsfrist: 25. november 2020

Søknad om tildeling sendes til forretningsfører per post eller e-post:

Adv. Bjørn Nærvik, Tuengveien 30, 0374 Oslo / naervik@vikenfiber.no