Søknad om prosjektstøtte fra Fond for frilansere • Søker må være medlem av Norsk Skuespillerforbund og kan ikke være ansatt ved et teater. • Fyll inn navn på medvirkende skuespillere. Merk hvem som er og hvem som ikke er medlem av Norsk Skuespillerforbund.
 • Fyll inn navn på øvrige medvirkende: instruktør, scenograf, musiker etc.
 • Prosjektdetaljer
 • Navn på produksjonDato prøvestartSpilleperiodeSpillested
  Fyll inn alle felter hvis du søker om midler til produksjon. Søker du om midler til forprosjekt holder det at du fyller inn navn.
 • Please enter a number from 0 to 30000.
 • Vedlegg til søknaden

 • Max. file size: 64 MB.

  Legg ved kort beskrivelse av prosjektet (1 til 3 sider).
 • Max. file size: 64 MB.

  Fullstendig budsjett for prosjektet må legges ved. Husk å balansere utgifter og forventede inntekter.