Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere yter støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer av forbundet.

Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.

Tildelingskomiteen for fondet er oppnevnt av styret i Norsk Skuespillerforbund og har som oppgave å vurdere søknadene.

Informasjon om koronasituasjonen til mottakere av tilskudd fra Fond for frilansere:

Ta kontakt dersom du har prosjekter/produksjoner som har mottatt støtte fra Fond for frilansere og som enten ikke kan gjennomføres eller som blir forsinket på grunn av koronasituasjonen.

Hvis du har fått bevilget støtte og ikke kan fullføre den planlagte produksjonen i henhold til planen nå, send oss en e-post om situasjonen. Vi har full forståelse for at endringer vil forekomme.

Krav til søker

For å søke tilskudd fra Fond for frilansere må disse kravene innfris.

  • Søker må være medlem av Norsk Skuespillerforbund
  • Søker kan ikke være ansatt ved et teater
  • Søknaden må være NSF i hende før lanseringsdato/premiere
  • Prosjektbeskrivelse og budsjett må legges ved søknaden