Ved vurdering av søknader legges søkerens økonomiske forhold til grunn. Det må av den grunn alltid vedlegges kopi av skattemelding eller selvangivelse. Det skal også vedlegges et prisoverslag.

Medlemmer kan søke støtte fra fondet selv om de har mottatt støtte tidligere, dog ikke mer enn én gang per år.

Søkeren må være fullverdig medlem av Norsk Skuespillerforbund.

Søknader kan sendes inn hele året og blir behandlet fortløpende av styret for Fahlstrøms fond.

Det er viktig at forbundet mottar søknaden før reiser, vedlikehold etc. blir foretatt. Utbetaling av bevilget beløp skal skje mot regning med originalkvittering.

Maksimumsbeløp er satt til kr. 12.000,- per søknad.

 

Søknad om tilskudd fra Fahlstrøms fond


  • Please enter a number from 0 to 12000.
  • Max. file size: 64 MB.

    Her laster du opp prisoverslag og kopi av skatteoppgjør eller skattemelding.