Stiftelsens formål er å yte hjelp til trengende medlemmer over 60 år, til medlemmer som på grunn av sykdom eller ulykke har måttet slutte i skuespilleryrket og til medlemmers etterlatte i form av gravferdsstøtte.

Stiftelsesstyret er oppnevnt av styret i Norsk Skuespillerforbund. Fahlstrøms fond yter støtte etter stiftelsens egne vedtekter.

Formål

Det kan søkes midler fra fondet til ulike formål.

  • Helsereiser/rekreasjonsopphold
  • Gratis opphold i Spaniahuset
  • Mindre anskaffelser og nødvendig vedlikehold i hjemmet
  • Tannbehandling
  • Strøm/brensel