Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til produksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet.

Fahlstrøms fond

Alma og Johan Fahlstrøms fond yter støtte til Norsk Skuespillerforbunds medlemmer over 60 år.

Reise- og studiestipend

Norsk Skuespillerforbund har i 2024 avsatt kr 300 000,- til reise- og studiestipend.

Norsk kulturfond

Fri scenekunst – prosjekt

Ordningen skal stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon av profesjonell dans, teater og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet.

Fri scenekunst – kunstnerskap

Tilskuddsordningen har som formål å styrke scenekunstneres kunstneriske virksomhet.


Øvrige støtteordninger

En oversikt over andre støtteordninger under Norsk kulturfond.


Andre støtteordninger

Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend gir skapende og utøvende kunstnere mulighet til å bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak.

Fond for utøvende kunstnere

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

UD reisestøtte – scenekunst

Tilskuddsordningen gir profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører internasjonale muligheter.

Spenn.no

Spenn.no er støtteordningen for produksjon av scenekunst for barn og unge.

Kunst og kultur i Oslo

Profesjonelle kunstnere kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo.

Marit og Elsa Halsets legat

Marit og Elsa Halsets Legat til minne om teatersjef Axel Otto Normann utdeles årlig til en eller flere eldre skuespillere.

Dáiddafoanda

Dáiddafoanda er midler forhandlet fram av samiske kunstnere gjennom kunstneravtalen med Sametinget Norge.

Internasjonale støtteordninger

Kulturrådet legger til rette for internasjonalt samarbeid på kunst- og kulturfeltet gjennom en rekke støtteordninger.

Nordisk kulturfond

Gir støtte til nordiske samarbeidsprosjekter.

Fritt Ord

Fritt Ord gir støtte til kunst- og kulturprosjekter som tematiserer bruken av det frie ord.

Leveld kunstnartun

Gratis arbeidsopphold for kunstnere.