Stimuleringsmidler til utøvende kunstnere

Ny runde med støttetiltak fra Fond for utøvende kunstnere. Søknadsfristen er tirsdag 22. mars klokken 13.00.

 

Fond for utøvende kunstnere har fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å forvalte en midlertidig støtteordning for utøvende kunstnere rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av covid-19-utbruddet, også etter at pandemitiltakene er opphevet.

Formålet er at profesjonelle utøvende kunstnere skal kunne opprettholde sin aktivitet og både vedlikeholde og utvikle ferdighetene sine. Støtten er ikke en kompensasjon for tapte oppdrag/inntekter.  Vi gjør oppmerksom på at enkelte kriterier og vilkår ved denne ordningen skiller seg fra fondets vanlige støtteordninger.

Hvem kan søke?

Profesjonelle utøvende kunstnere som er frilansere, som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og som har hatt oppdrags- eller inntektsbortfall pga. myndighetenes korona-tiltak kan søke på denne støtteordningen. Søkere må kunne vise til oppdrag eller aktivitet over noe tid og i et omfang som tilsier at dette er deres hovederverv. Dette er en personlig støtte, og utøveren må selv sende inn søknad. Det kan ikke søkes på vegne av et ensemble, band, kompani eller en artist. Medlemmer av band/ensembler må søke hver for seg. Samme utøver kan ikke sende inn mer enn en søknad.

Hva kan det søkes støtte til?

Man kan søke støtte til aktivitet som utøvende kunstner fram til 1. oktober 2022/høsten 2022. Dette kan være konserter/forestillinger, medvirkning på innspillinger eller innstudering og egenøving. Det kan ikke søkes støtte til skapende aktivitet som komponering eller utvikling av forestillinger. Det kan heller ikke søkes om støtte til administrativt arbeid og liknende.

 

FFUK tar imot søknader allerede nå. Bruk søknadsportalen og skjemaet Støttetiltak etter forskrift 1. juli 2020. Søknadsfristen er tirsdag 22. mars kl. 13.00. Send inn søknaden i god tid før fristdagen. Søknadene vil bli behandlet i fondsstyret 20.-21. april.

Les mer på www.ffuk.no

 

Publisert: 03.03.2022
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 29.03.2022
Foto: FFUK

Andre saker

Heddaprisen 2024

Søndag 16. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Scenekunstkollektivet vant Frilansprisen

Scenekunstkollektivet er et ungt tverrfaglig initiativ. De skiller seg ut ved å være et fellesskapsprosjekt med det beundringsverdige tiltaket Teatergym. Juryen berømmer vinneren for deres raushet og faglige nysgjerrighet.