Stimuleringsmidler til utøvende kunstnere

Ny runde med støttetiltak fra Fond for utøvende kunstnere. Søknadsfristen er tirsdag 22. mars klokken 13.00.

 

Fond for utøvende kunstnere har fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å forvalte en midlertidig støtteordning for utøvende kunstnere rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av covid-19-utbruddet, også etter at pandemitiltakene er opphevet.

Formålet er at profesjonelle utøvende kunstnere skal kunne opprettholde sin aktivitet og både vedlikeholde og utvikle ferdighetene sine. Støtten er ikke en kompensasjon for tapte oppdrag/inntekter.  Vi gjør oppmerksom på at enkelte kriterier og vilkår ved denne ordningen skiller seg fra fondets vanlige støtteordninger.

Hvem kan søke?

Profesjonelle utøvende kunstnere som er frilansere, som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og som har hatt oppdrags- eller inntektsbortfall pga. myndighetenes korona-tiltak kan søke på denne støtteordningen. Søkere må kunne vise til oppdrag eller aktivitet over noe tid og i et omfang som tilsier at dette er deres hovederverv. Dette er en personlig støtte, og utøveren må selv sende inn søknad. Det kan ikke søkes på vegne av et ensemble, band, kompani eller en artist. Medlemmer av band/ensembler må søke hver for seg. Samme utøver kan ikke sende inn mer enn en søknad.

Hva kan det søkes støtte til?

Man kan søke støtte til aktivitet som utøvende kunstner fram til 1. oktober 2022/høsten 2022. Dette kan være konserter/forestillinger, medvirkning på innspillinger eller innstudering og egenøving. Det kan ikke søkes støtte til skapende aktivitet som komponering eller utvikling av forestillinger. Det kan heller ikke søkes om støtte til administrativt arbeid og liknende.

 

FFUK tar imot søknader allerede nå. Bruk søknadsportalen og skjemaet Støttetiltak etter forskrift 1. juli 2020. Søknadsfristen er tirsdag 22. mars kl. 13.00. Send inn søknaden i god tid før fristdagen. Søknadene vil bli behandlet i fondsstyret 20.-21. april.

Les mer på www.ffuk.no

 

Publisert: 03.03.2022
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 29.03.2022
Foto: FFUK

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]