Stikkordet 2023

I 2023 kunne Norsk Skuespillerforbund feire 125 år som forbund. Denne jubileumsutgaven ser på forbundets historie, tar en fot i bakken, og skuer fremover .

Stikkordet 2/2022

I det siste nummeret av Stikkordet i 2022 diskuterer vi hva det vil si å være en profesjonell skuespiller.

Stikkordet 1/2022

I første nummer av Stikkordet i 2022 er temaet nye arbeidsmåter for skuespillere.

Stikkordet 2/2021

I årets siste nummer av Stikkordet i 2021 ser vi på ulike faser i skuespilleres livsløp.

Bladet sendes i posten til alle medlemmer av Norsk Skuespillerforbund, andre organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, presse og våre samarbeidspartnere.

Ønsker du å annonsere i Stikkordet?

Se liste under for priser og mål og send en e-post til nsf@skuespillerforbund.no med ferdig annonse i høyoppløst pdf.-format.

Helside:

Pris: 4400,- eks. mva

Mål: 210 mm x 260 mm (utfallende)

Halvside:

Pris: 2200,- eks. mva

Mål:

  • 210 mm x 130 mm (utfallende)
  • 180 mm x 107 mm (innenfor marg)

Tre spalter:

Pris: 4400,- eks. mva

Mål: 180 mm x 215 mm (innenfor marg)

To spalter:

Pris: 2500,- eks. mva

Mål:

  • 134 mm x 260 mm (utfallende)
  • 118 mm x 215 mm (innenfor marg)

En spalte:

Pris: 1600,- eks. mva

Mål:

  • 72 mm x 260 mm (utfallende)
  • 58 mm x 215 mm (innenfor marg)