Utgiver av bladet er forbundet ved forbundsleder. Informasjonskonsulent Mari Thune Husvik er skrivende redaktør.

Bladet sendes i posten til alle medlemmer av Norsk Skuespillerforbund, andre organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, presse og våre samarbeidspartnere.

Har du tips til saker?

Send en e-post til mari@skuespillerforbund.no

Produksjonsplan 2021:

1/2021: Frist for innsending av materiale 15. mai – utgivelse ultimo juni

2/2021: Frist for innsending av materiale 15. oktober – utgivelse primo desember

Les Stikkordet på nett

Stikkordet 1/2020

Mangfold er fellesnevneren for denne utgaven av Stikkordet.

Stikkordet 1/2019

Det første nummeret av Stikkordet i 2019 handlet om klimaendringer.

Stikkordet 3/2018

Siste utgave av Stikkordet i 2018 hadde psykisk helse som tema.

Ønsker du å annonsere i Stikkordet?

Se liste under for priser og mål og send en e-post til mari@skuespillerforbund.no med ferdig annonse i høyoppløst pdf.-format.

Helside
4400,- eks. mva
  • 210 mm x 260 mm (utfallende)


Halvside
2200,- eks. mva
  • 210 mm x 130 mm (utfallende)


  • 180 mm x 107 mm (innenfor marg)


Tre spalter
4400,- eks. mva
  • 180 mm x 215 mm (innenfor marg)


To spalter
2500,- eks. mva
  • 134 mm x 260 mm (utfallende)


  • 118 mm x 215 mm (innenfor marg)


En spalte
1600,- eks. mva
  • 72 mm x 260 mm (utfallende)


     


  • 58 mm x 215 mm (innenfor marg)