Utgiver av bladet er forbundet ved forbundsleder. Informasjonskonsulent Mari Thune Husvik er skrivende redaktør.

Bladet sendes i posten til alle medlemmer av Norsk Skuespillerforbund, andre organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, presse og våre samarbeidspartnere.

Har du tips til saker?

Send en e-post til mari@skuespillerforbund.no

Produksjonsplan 2021:

2/2021: Frist for innsending av materiale 15. oktober – utgivelse primo desember

Les Stikkordet på nett

Stikkordet 1/2021

I den første utgaven av Stikkordet i 2021 tar vi for oss aspekter ved koronapandemien, hets og trakassering, psykisk helse og digitalt teater.

Stikkordet 1/2020

Mangfold er fellesnevneren for denne utgaven av Stikkordet.


Stikkordet 1/2019

Det første nummeret av Stikkordet i 2019 handlet om klimaendringer.


Ønsker du å annonsere i Stikkordet?

Se liste under for priser og mål og send en e-post til mari@skuespillerforbund.no med ferdig annonse i høyoppløst pdf.-format.

Helside

Pris: 4400,- eks. mva

Mål: 210 mm x 260 mm (utfallende)

Halvside

Pris: 2200,- eks. mva

 

Mål:

 

  • 210 mm x 130 mm (utfallende)
  • 180 mm x 107 mm (innenfor marg)
Tre spalter

Pris: 4400,- eks. mva

Mål: 180 mm x 215 mm (innenfor marg)

To spalter

Pris: 2500,- eks. mva

 

Mål:

 

  • 134 mm x 260 mm (utfallende)
  • 118 mm x 215 mm (innenfor marg)
En spalte

Pris: 1600,- eks. mva

 

Mål:

 

  • 72 mm x 260 mm (utfallende)
  • 58 mm x 215 mm (innenfor marg)