Statsbudsjettet 2024

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024, og det er flere ting å glede seg over her.
Vi noterer oss at de skal styrke satsningen på dataspill og film med 40 millioner, de skal øke kunstnerstipendene og de setter av 26 millioner til en tilskuddsordning for etablerte scenekunstgrupper. I tillegg er det satt av 4 millioner i driftsmidler til det kvenske teateret Kvääniteatteri, og regjeringen foreslår 8,3 millioner til nasjonalteateret Beaivváš.
Det er satt av 1 milliard kr fordelt på 5 år til forskning på KI/AI. Forskningen er todelt. Det skal forskes på utvikling av KI/AI og det skal forskes på konsekvensene av KI/AI.
Med andre ord er det mye å jobbe videre med, men også mye å glede seg over.

 

Publisert: 06.10.2023
Tekst:
Sist oppdatert: 25.10.2023
Foto:

Andre saker

Bli med på årets 1. mai-markering!

Nå nærmer det seg 1. mai. Dette er en viktig kampdag hvor vi har muligheten til å vise hvor sterke vi er sammen, og det er en fin anledning til å møte gode kollegaer.

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Signér oppropet; Slå ring om palestinske kunstnere

I samarbeid med Norske Dansekunstnere, kom Norsk Skuespillerforbund den 15.02.2024 med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner, som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnere.