Statsbudsjettet 2024

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024, og det er flere ting å glede seg over her.
Vi noterer oss at de skal styrke satsningen på dataspill og film med 40 millioner, de skal øke kunstnerstipendene og de setter av 26 millioner til en tilskuddsordning for etablerte scenekunstgrupper. I tillegg er det satt av 4 millioner i driftsmidler til det kvenske teateret Kvääniteatteri, og regjeringen foreslår 8,3 millioner til nasjonalteateret Beaivváš.
Det er satt av 1 milliard kr fordelt på 5 år til forskning på KI/AI. Forskningen er todelt. Det skal forskes på utvikling av KI/AI og det skal forskes på konsekvensene av KI/AI.
Med andre ord er det mye å jobbe videre med, men også mye å glede seg over.

 

Publisert: 06.10.2023
Tekst:
Sist oppdatert: 25.10.2023
Foto:

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]