I forbindelse med koronautbruddet er det laget nye rutiner for leie av prøvelokalene. Disse oppdateres fortløpende iht. tiltakene som gjelder for Oslo. Vi ber alle leietakere om å være nøye med å følge smittevernrutinene slik at vi unngår smittefare i våre lokaler.

Dersom du har symptomer på sykdom, også svært milde symptomer, ber vi deg om å holde deg hjemme og ikke oppsøke prøvelokalene. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Ta kontakt med NSFs administrasjon v/Anna Dyrlie Johnsen dersom det blir nødvendig å avbestille reservasjonen eller avbryte underveis i leieperioden.

E-post: bestilling@skuespillerforbund.no eller
anna@skuespillerforbund.no / telefon: 21 02 71 90/90 24 72 23

 

Nøkler til lokalet:

 • Nøkler hentes via nøkkeltjenesten Easypick på avtalt pick-up-point. Leietaker får nøkkelkode tilsendt på e-post/SMS fra NSF.
 • Når leieperiode er over leverer leietaker nøklene tilbake til Easypick pick-up-point. Det vil ikke være mulig å levere nøklene direkte til NSF eller til andre leietakere.

 

Redusert kontakthyppighet mellom personer:

 • Hold minst én (1), helst to (2) meters avstand til hverandre.
 • Pga. lokalets størrelse anbefaler vi at det ikke er mer enn 5 personer som tar i bruk prøvelokalet om gangen. Det er opp til leietaker selv å passe på at det ikke er flere personer i lokalet enn at smittevernrutiner kan overholdes.
 • Begrens fysiske møter og pauser der flere samles. Vi oppfordrer leietakere til å avholde pauser i selve prøvelokalet eller ute i bakgården. Foajeområdet ved Norsk Skuespillersenter er ikke tilgjengelig for bruk da dette området ikke er tilpasset nye smittevernrutiner.
 • Kjøkkenet tilhørende Prøvesalen/Norsk Skuespillersenter vil være stengt av og er ikke tilgjengelig for bruk ifm. leie av lokalet. Dette for å begrense potensiell smittespredning gjennom mat/drikke-servering. Dersom leietakere selv tar med kaffe og/eller annen mat og drikke utenfra skal det brukes engangskopper og -tallerkener som kastes i søppel etter bruk (og søppel tømmes av leietaker i container i bakgården).

 

God hygiene:

 • Vask hender ofte med lunkent vann og flytende såpe i minst 20 sekunder, og tørk hendene med engangs papirhåndklær.
 • Hånddesinfeksjon er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig, og skal alltid være tilgjengelig i alle prøvelokalene.
 • Bruk papirlommetørkle dersom du må hoste eller nyse, og vask deg deretter på hendene. Er det ikke papir tilgjengelig, bruker du albuekroken.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

 

Rengjøring:

 • Vask over flater som toalettsete og kran på servanten hver gang etter bruk (med vann og såpe eller desinfeksjon).
 • Dørhåndtak, bordflater og andre gjenstander som ofte berøres bør vaskes hyppig (med vann og såpe eller desinfeksjon).
 • Når dere er ferdig for dagen skal alle overflater i lokalet vaskes over med desinfeksjon.
 • Søppel tømmes daglig i container i bakgården.

 

Gruppeansvarlig:

Alle leietakere skal ha en smittevernansvarlig. Denne personen har ansvaret for at smittevernreglene overholdes og skal ha en liste med navn og kontaktinformasjon til alle som oppholder seg i lokalet. Ved bestilling skal leietaker gi beskjed til NSF om hvem i gruppen som har dette ansvaret.

Den ansvarlige skal sørge for at:

 • Ingen med symptomer på Covid-19 kommer til prøvelokalet.
 • At man har en liste med navn og kontaktinformasjon til alle som oppholder seg i lokalet.
 • Alle i lokalet til enhver tid  har én (1), helst to (2) meters avstand.
 • Rengjøringsrutinene blir gjennomført.

 

januar 2021