På grunn av koronapandemien er det laget nye rutiner for bruk av prøvelokalene. Vi ber alle leietakere være nøye med å følge disse slik at vi unngår smittefare i våre lokaler.

Leietakere selv er ansvarlig for å følge gjeldende regler og tiltak for Oslo kommune

Dersom du har symptomer på sykdom, også svært milde symptomer, ber vi deg om å holde deg hjemme og ikke oppsøke prøvelokalene. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Ta kontakt med NSFs administrasjon v/Anna Dyrlie Johnsen dersom det blir nødvendig å avbestille reservasjonen eller avbryte underveis i leieperioden.

E-post: bestilling@skuespillerforbund.no eller
anna@skuespillerforbund.no / telefon: 21 02 71 90/90 24 72 23

 

Nøkler til lokalet:

 • Nøkler hentes via nøkkeltjenesten Easypick på avtalt pick-up-point. Leietaker får nøkkelkode tilsendt på e-post/SMS fra NSF.
 • Når leieperiode er over leverer leietaker nøklene tilbake til Easypick pick-up-point. Det vil ikke være mulig å levere nøklene direkte til NSF eller til andre leietakere.

 

Redusert kontakthyppighet mellom personer:

 • Hold to (2) meters avstand til hverandre.
 • Pga. lokalets størrelse anbefaler vi at det ikke er mer enn 5 personer som tar i bruk prøvelokalet på samme tid.
 • Begrens fysiske møter og pauser der flere samles. Vi oppfordrer leietakere til å avholde pauser enten med god avstand inne i prøvelokalet eller ute i bakgården. Foajeområdet ved Norsk Skuespillersenter er ikke tilgjengelig for bruk av smittevernhensyn.
 • Kjøkkenet tilhørende Prøvesalen/Norsk Skuespillersenter vil være stengt av leietakere. Dette for å begrense potensiell smittespredning gjennom mat/drikke-servering. Dersom leietakere selv tar med kaffe og/eller annen mat og drikke utenfra skal det brukes engangskopper og -tallerkener som kastes i søppel etter bruk. Søppel tømmes daglig av leietaker i container i bakgården.

 

Rutiner for god hygiene:

 • Vask eller sprit hender når dere ankommer lokalet.
 • Vask hender jevnlig med lunkent vann og flytende såpe i minst 20 sekunder, og tørk hendene med engangs papirhåndklær. Hånddesinfeksjon er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Bruk papirlommetørkle dersom du må hoste eller nyse, og vask deg deretter på hendene. Er det ikke papir tilgjengelig, bruker du albuekroken.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

 

Rutiner for rengjøring:

 • Vask over berøringsflater hyppig med desinfeksjonsmiddel.
 • Ved toalettbesøk skal dørhåndtak, toalettsete og kran på servanten vaskes over etter bruk.
 • Når dere er ferdig for dagen skal alle overflater i lokalet vaskes over med desinfeksjon.
 • Søppel tømmes daglig i container i bakgården.

 

Smittevernansvarlig:

Alle leietakere skal ha en smittevernansvarlig. Denne personen  skal sørge for at:

 • Ingen med symptomer på covid-19 kommer til prøvelokalet.
 • Gjeldende smitteverntiltak og -regler for Oslo kommune følges.
 • Rutiner for smittevern i lokalet følges.
 • Rengjøringsrutinene blir gjennomført.
 • Man har en oversikt over hvem som har oppholder seg i lokalet, og har kontaktinformasjonen til alle dersom det skulle bli nødvendig med smittesporing.

Ved bestilling skal leietaker opplyse om hvem i gruppen som har dette ansvaret.

februar 2021